17-11-10

Waals sociaal pact

Waals minister van Economie Jean-Claude Marcourt (PS) pleit in La Libre voor een "Waals sociaal pact" waarin elk van de sociale partners zich schaart achter ontwikkelingsdoelstellingen voor het gewest.

Uit gesprekken met vakbonden en werkgevers besluit hij dat iedereen zich bewust is van de nood van een dergelijk groot pact. Concreet pleit Marcourt onder meer voor een toenadering tussen de statuten van arbeiders en bedienden, een debat dat deel uitmaakt van de huidige onderhandelingen over een nieuw interprofessioneel akkoord op federaal niveau.
 
De Waalse economieminister merkt nog op dat via collectieve arbeidsovereenkomsten al "aanzienlijke nuances" werden aangebracht binnen elk statuut. Maar volgens Marcourt is er nood aan een statuut dat zich situeert tussen de hoogste en de laagste niveaus. (belga/kve)

Waals minister van Economie Jean-Claude Marcourt (PS) heeft in Luik zijn regionalistisch discours herhaald in de huidige politieke context: er dringt zich een andere institutionele organisatie op en de Walen moeten zich voorbereiden op "meer Wallonië".

"Indien het na de 115 dagen sinds de verkiezingen van 13 juni nog niet duidelijk is: België, officieel al ruim 15 jaar een federale staat, functioneert slecht. En of men het glas nu halfvol of halfleeg ziet, het is duidelijk dat er een institutionele organisatie nodig is", zei hij in een toespraak in Luik naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de sociale beweging van de winter van 1960.
 
De stakingen toen waren de kiemen voor het Waals regionalisme onder leiding van André Renard, de oprichter van de "Mouvement populaire wallon". Dat heeft geleid tot de oprichting van het Waals gewest en het ontstaan van het Brussels gewest tegen de wil van de Vlamingen om een federalisme op basis van de gemeenschappen uit te bouwen. "De enige zekerheid van de laatste vijftig jaar is dat de gewesten het middelpunt zullen worden van de politieke wereld", benadrukte de covoorzitter van de highlevelwerkgroep over de financieringswet.
 
"Voortaan zal alles zich afspelen tussen de gewesten, die over een brede autonomie zullen beschikken", aldus nog Marcourt. "Dat de eisen bij de onderhandelingen voornamelijk uit het noorden kwamen, is te wijten aan het onvermogen van de Waalse politieke klasse om een gezamenlijk project voor Wallonië te denifiëren", betreurde hij nog. (belga/sps)

Demorgen.be

22-04-10

Herscholing brengt bloeiende economie

OSHAWA --Canada is net zoals de rest van de wereld, getroffen door de krisis. Het hoofd van de economische dienst in oshawa, Canada, de economist Don Drummond, sprak voor de eerste keer in een seminarie over de economische opbloei. Die zit er voor hem aan te komen, maar wel in een andere vorm dan voorheen. De zwaarst getroffen groep is volgens hem, en niet alleen volgens hem, de laag-geschoolde arbeiders. De huizenmarkt is over verzadigd, de prijzen dalen, de constructie zit in een diep dal. Hierdoor zijn vele handarbeiders werkloos geworden, ook in de side-sector van de bouwnijverheid. De oplossing is volgens hem reeds gegeven door het bestuur van Oshawa: bijscholing voor wie geen werk heeft. "Vele arbeiders hebben nooit hun middelbaar afgemaakt, zij hadden er de kans noch de tijd noch het geld voor. Nu is dat anders. De overheid geeft de kans om gratis terug op de schoolbanken te gaan zitten en alsnog een diploma te halen in de skils die je het beste liggen. Dit is een heel goed antwoord op de krisis. De economische opbloei zal vooral gekend worden door een servicenetwerk. Mensen die hier uit de boot vallen, zullen nooit meer de draad kunnen oppikken."

De post-secundair onderwijs wordt terug in ere herstelt in Canada. Mensen van gelijk welke pluimage en kennis kunnen de draad weer oppikken en terug beginnen te studeren. Ook mensen die reeds een diploma hebben, maar geen werk vinden, kunnen zich herscholen. Deze dienst heeft veel sukses, niet alleen van de arbeiders krijgen ze een positieve inbreng, ook de werknemers, vakbonden en uitzendbureaus zijn tevreden over dit iniciatief.

Ook de autoindustrie kreeg rake klappen gekregen, de kans dat die zich helemaal zal herstellen, is heel gering. De arbeiders die er werkten zijn zeer laag geschoolden maar vol enthousiasme om iets anders te beginnen. "Ik denk dat opleiding en herscholing een deel van de economische groei zal zijn." Zo beeindigde Don Drummond zijn speech.