08-05-11

Sociaal verantwoord ondernemen

Op 6 mei deed MTV Network wereldwijd een dagje sociaal teamwork. Zo vlogen heel het kantoorpersoneel de wereld in om eens te gaan werken bij een NGO. Werk doen wat ze niet gewoon zijn, zich belangeloos inzetten voor de andere, hun steentje bijdragen bij de samenleving. Dat is bij MTV-Nickelodeon Argentina goed geslaagd en de goednieuwskrant werd uitgenodigd om dit alles van dichtbij te mogen meemaken.
Op het eiland van de NGO van de Belg Peter De Bruyne in Argentinie, Tigre, kwam de boot van MTV toe rond 9 u. Er zaten 80 mensen aan boord, zij hadden alles bij: van hamburgers tot blusapparaat. De bedoeling was dat ze het schooltje dat dienst doet als cultureel centrum voor de opvang van de kinderen van de rivier Caraguata, een likje verf zouden geven en de toiletten zouden opfleuren.

lees meer

18-07-09

Teambuilding

Mijn schoenen staan nog bemodderd te drogen in de schuur en ik zit moe maar voldaan bij te komen van een teambuilding die ik voor een bedrijf mocht verzorgen in de Ardennen. Het is altijd weer verrassend voor mij om te zien hoe de deelnemers van licht gespannen tot ronduit uiterst sceptisch aankomen op de trainingslocatie, en hoe zij na een aantal dagen weer als een team vol inspiratie vertrekken.

Teambuilding is ‘in’ en dat is logisch: er gebeurt op dit moment zo veel in organisaties en bedrijven dat een hecht en goed functionerend team eigenlijk een must is. Van alle kanten duiken bedreigingen op zoals een teruglopende orderportefeuille, fusies, winstwaarschuwingen en faillissementen van bedrijven die recent nog solide leken. Voor leidinggevenden en hun teamleden is het een uitdaging om zich zo te profileren dat ze voor de klant een aantrekkelijke partner vormen waar ze graag mee in zee gaan. Binnen die uitdaging vormt teamwork de kurk waar het succes van deze uitdaging op drijft!

Zoekmachines

Wanneer u de term ‘teambuilding’ als zoekwoord opgeeft bij de zoekmachines op internet, komen de prachtigste sites te voorschijn. Wat dacht u van fietsen in een wielerploeg, vechten met de ME of abseilen boven een snelstromende rivier? Wellicht als bedrijfsuitje prima inzetbaar. Maar wilt u echt uw team verstevigen, dan lijkt het mij zinniger dat u als organisatie eerst het doel van de teambuilding bepaalt en er daarna de geschikte middelen bij zoekt, in plaats van andersom.

Bovendien bestaat niet ieder team uit jonge mensen met een prima conditie die een sportieve uitdaging graag aangaan. In de meeste teams zitten jongeren én ouderen, validen en minder validen, die samen synergie met hun team willen bereiken.

Wanneer is teambuilding zinnig?

Teambuilding is een prima middel om vergroting van effectiviteit en samenwerking te krijgen in een team. Teambuilding werkt met andere woorden goed wanneer u als team:

 • een visie wilt ontwikkelen voor de komende jaren;

 • meer betrokkenheid en onderling begrip wenst;

 • een meer open communicatiesfeer nastreeft;

 • een andere werkwijze wilt implementeren;

 • obstakels die van invloed zijn op de sfeer en de samenwerking aan de oppervlakte wilt brengen;

 • meer helderheid over ieders ‘rol’ in de groep wilt en de effectiviteit van die rollen wilt toetsen;

 • elkaar beter wilt leren kennen omdat bijvoorbeeld een aantal afdelingen zijn samengevoegd.

Aandachtspunten bij het zoeken naar geschikte teambuilding

Wat zijn aandachtpunten bij het zoeken van de geschikte teambuilding?

 • Wanneer u als team een paar dagen met elkaar aan de slag wilt, is een externe facilitator van groot belang. Een onbevooroor- deelde buitenstaander met verstand van zaken kan door de bomen het bos zien en u op vakkundige wijze naar uw doelen loodsen.

 • Belangrijk is dat zij/hij zorgt voor vertrouwen in de groep en voor gezamenlijke verantwoordelijkheid en dat een ieder gehoord wordt.

 • Van belang is ook dat alle programmaonderdelen goed geëvalueerd worden en dat de deelnemers handreikingen krijgen voor verbetering.

 • De facilitator brengt evenwicht in de meer ontspannende en de meer inhoudelijke onderdelen.

 • Het is van wezenlijk belang voor het slagen van een teambuilding om vooraf heel goed na te gaan wat u er als organisatie precies mee wilt bereiken. Wilt u een lang slepend conflict bespreekbaar maken en zoekt u naar een werkbare oplossing, of wilt u een meerjarenplan vaststellen?

 • De facilitator kan u helpen uw doelen zo precies mogelijk boven tafel te krijgen. Alleen zo kunt u na afloop meten of de vooraf gestelde doelen ook gehaald zijn. Als het doel duidelijk is, kan het programma met de middelen ingevuld worden. Voor welk programma u ook kiest, het is van groot belang dat een ieder zijn persoonlijke leerpunten eruit kan distilleren, gelinkt naar de dagelijkse praktijk.

 • Zo laat ikzelf aan het eind van iedere teambuilding de groep haalbare doelen uitspreken. Hiervoor beantwoorden zij een aantal vragen op proces en inhoudelijk niveau. De antwoorden presenteren we plenair. Daarbij staat centraal: ‘Wat hebben we als team nodig om de hier geformuleerde doelen op het werk te realiseren?’ Aan het eind vertalen we de ervaringen en voornemens van de teambuilding in een slotdocument. Dit document dient als fundament om bijvoorbeeld de onderlinge communicatie en samenwerking van de organisatie verder uit te kunnen bouwen.

 • Het is ook belangrijk om een tijdschema af te spreken zodat de prioriteit van de verbeterpunten duidelijk is. Handig is bijvoorbeeld om de verbeterpunten na enige maanden weer onder de aandacht te brengen door deze punten per post naar de deelnemer van de teambuilding te sturen.

 • Het is dus van belang dat de keuze voor een bepaald teambuilding-programma goed aansluit bij de status-quo van een team.

 • Een teambuilding kan qua tijdsverdeling variëren. Zo is een aftrap van een dagdeel mogelijk, waarin men kennismaakt met de facilitator(s) en waarin het team een aantal oefeningen doet die de sfeer bepalen voor de teambuilding. De uiteindelijke teambuilding dient dan op korte termijn te volgen, anders is het effect alweer weggeëbd.

 • Mijn ervaring is dat een teambuilding van drie dagen met een gedeeltelijk avondprogramma dermate intensief is dat de sfeer goed vastgehouden wordt; vaak levert de derde dag (meestal alleen een afsluitend ochtendprogramma) dan de meeste concrete resultaten op.

Tot slot: waar u ook voor kiest; ga voor kwaliteit. Een geslaagde teambuilding geeft naast echte meerwaarde de deelnemers het gevoel dat het bedrijf in hen investeert. Een investering die zij dubbel en dwars waard zijn.

Peter van der Niet

31-05-08

Dossier solliciteren deel III Team en werkuren

r
84% van de Europese singles hecht veel belang aan carrière maken en met 88% behoren de Belgen tot de meest carrièregerichte vrijgezellen. Uit de enquête van Parship bij 6000 Europese singles blijkt ook dat bijna alle Europeanen het rollenpatroon van vrouwen aan de haard en de carrièreman willen doorbreken.

Aantal uren werk
De hardste werkers vinden we in Oostenrijk, Duitsland en Zweden. Belgische singles besteden gemiddeld 38,5 uur aan het werk per week en leunen hiermee aan bij het Europese gemiddelde (39 uur). De Nederlandse singles werken het minst, maar denken wel dat ze er veel tijd aan besteden.

Vrouwen ambitieuzer
Meer dan de helft (53%) van de Europese singles werkt full-time. In het algemeen hebben meer Europese mannen (56% ) een voltijdse job dan hun vrouwelijke lotgenoten (50%). 61% van de ondervraagde Belgische single mannen hebben een voltijdse baan tegenover 47% van de vrouwen. Verder zijn vrouwelijke singles (84%) net iets ambitieuzer zijn dan de mannen (82%).

Invloed
56,3% van de Europese singles vindt dat hun vrijgezellenstatus geen invloed heeft op hun professionele leven. Ze zien wel enkele professionele voordelen in het vrijgezel zijn. Zo moeten ze niet op tijd thuis zijn en vinden ze dat ze minder verantwoordelijkheden dragen.

Ware volgen?
Als ze eenmaal de ware gevonden hebben, hoe ver gaan de Europese singles dan in het volgen van hun droompartner? De avontuurlijkste singles wonen in Denemarken. Op de vraag of ze alles zouden achterlaten als hun partner dat zou vragen, zegt 71% ja. Belgen zijn voorzichtiger, 60% van de Belgische vrijgezellen zou het niet doen.

secretaresse


Rollenpatroon
Europese singles doorbreken het traditionele rollenpatroon. 74% zegt immers dat beide partners moeten kunnen werken en carrière maken als ze dat willen. Van alle ondervraagde singles zijn de Spanjaarden met 90% het meeste geneigd te breken met traditie. België is iets traditioneler, 31% van de ondervraagde singles vindt dat een van beide partners zijn carrière moet opgeven en thuis moet blijven om voor partner en/of kinderen te zorgen. Europese vrouwen zijn iets geëmancipeerder dan de mannen. 76% vindt dat beide partners recht hebben om carrière te maken, tegenover 71% van de mannen. (ep) 

 

Teamwork is het concept dat mensen samen werken als een team. Dit concept is verspreid van de sportwereld tot de zakenwereld. Door sommigen wordt teamwork zelfs beschouwd als een leeg modewoord. In de 21ste eeuw, als de mens in het algemeen verfijnder wordt en de samenleving technischer wordt, wordt werken als een team een steeds groter voordeel bij het afwerken van taken.

Sommige zaken kunnen onmogelijk door één persoon tot een goed einde worden gebracht. Grote doelstellingen vereisen vaak dat mensen samenwerken. Bij sollicitatiegesprekken wordt vaak de vraag gesteld wat de kandidaat verstaat onder het concept teamwork. De reden hiervoor is dat de bedrijven van vandaag willen dat hun collega's samenwerken als een hechte groep. Omdat teamwork de gewenste doelstelling van vele organisaties is, zullen zij dikwijls deelnemen aan teambuilding evenementen in een poging om zo hun mensen als team te laten werken in plaats van individueel.

Vaardigheden nodig voor succesvol teamwork

Er zijn zeven essentiële vaardigheden die iedereen moet leren om succesvol het concept teamwork bij te leren. De vaardigheden zijn :

 1. Luisteren : het is belangrijk om te luisteren naar ideeën van andere mensen. Als mensen vrij zijn hun ideeën te uiten, dan zullen deze ideeën andere ideeën produceren.
 2. Vragen : het is belangrijk om vragen te stellen en te overleggen om de doelstellingen van het team te bereiken.
 3. Overtuig : individuen worden aangemoedigd om hun ideeën uit te leggen, te verdedigen en uiteindelijk hun ideeën aan te passen.
 4. Respecteer : Het is belangrijk om andere ideeën te respecteren en te ondersteunen.
 5. Help : het is essentieel om elkaar te helpen, dit is dan ook het algemene idee van teamwork.
 6. Delen : het is ook belangrijk om informatie te delen met het team om zo een omgeving van teamwork te creëren.
 7. Deelnemen : iedereen wordt aangemoedigd om deel te nemen in het team.
PEA0336~Peanuts-Teamwork-Posters