01-11-10

Biodiversiteit

Op de VN-top rond biodiversiteit in het Japanse Nagoya ruim 190 landen vrijdagnacht een globaal akkoord bereikt, om het verdwijnen van plant- en diersoorten een halt toe te roepen en de voordelen van zeldzame soorten eerlijker te verdelen.(destandaard.be)

Biodiversiteit is het stokpaardje van de redactie. Het omhelst alles. Ons leven wordt gedragen door diversiteit. In taal, cultuur, levensopvattingen, natuur, en ga zo maar verder. Op de VN top in Nagoya is nu een akkoord bereikt dat verstrekkende gevolgen kan hebben voor onze gezonde vorm van samenleven. Het liep niet van een leie dakje. Noord en Zuid van onze planeet stonden op verschillende punten lijnrecht tegenover elkaar. Diversiteit ten top, zou men kunnen zeggen. Het ging vooral over de diversiteit in de natuur. Soorden sterven uit met een snelheid die haast niet bij te benen is. De lijst van de uitstervende dieren is veel te lang om nog van een natuurlijke evolutie te spreken. Deze overeenkomst zou dit proces nu moeten omkeren. Er werd beslist dat met beschermde gebieden zou uitbreien en het ontbossen zou tegengaan. Vooral economische belangen gooiden af en toe roet in de gesprekken. Het grote probleem tijdens de top was het verschil van Noord en Zuid. Het Noorden wil zekerheid over de bescherming van de biodiversiteit terwijl het Zuiden daar een compensatie voor willen. Zij willen dat de winst gedeeld wordt voor hun genetische rijkdommen.

'Dit akkoord bevestigt de fundamentele noodzaak om de natuur te beschermen, die de absolute basis vormt van onze economie en onze samenleving', stelt WWF-topman Jim Leape. De verzamelde landen hebben volgens hem 'een sterk signaal gegeven dat het beschermen van de gezondheid van onze planeet een plaats verdient in de internationale politiek'.

Het ABS protocol is in dit dossier heel belangrijk. Hierin voorziet men de financiele deling van de rijkdommen qua natuur. De natuurverenigingen delen de eis om bijkomende financiering. 'We waren ontgoocheld dat de meeste rijke landen met lege zakken naar Nagoya kwamen', zegt Leape. 'Het zal nog veel werk vragen om alle noodzakelijke middelen bij mekaar te krijgen.'
Het protocol moet zorgen voor een eerlijke verdeling van de winst die wordt gemaakt op producten uit bijvoorbeeld het regenwoud. Veelal wordt genetisch materiaal van planten en dieren gebruikt in productieprocessen van bedrijven die ook de winst opstrijken.

Met het protocol moet nu een einde komen aan deze 'bio-piraterij'. Ondernemingen en rijke landen die gebruik willen maken van genetisch materiaal uit bijzondere natuurgebieden, zullen daarvoor gaan betalen. Deze afspraak zou arme landen in de toekomst miljarden kunnen gaan opleveren.
Lees meer over de economische waarde van de natuur

08-10-10

Week van het bos

Op zondag 10 oktober start voor de 32ste keer de 'Week van het Bos' met meer dan tweehonderd activiteiten verspreid over het land. Met de slagzin 'In geuren en kleuren' willen het Agentschap voor Natuur en Bos, in samenwerking met de Vereniging voor Bos in Vlaanderen en tal van lokale partners de biodiversiteit in het daglicht zetten.


Het thema dit jaar omhelst biodiversiteit omdat 2010 het Internationaal jaar van de Biodiversiteit is. De term beschrijft de grote verscheidenheid aan levensvormen op aarde, die een basisvoorwaarde vormen voor een gezond leven. Door onder meer klimaatverandering, versnippering en vervuiling gaat de biodiversiteit er echter op achteruit.

Tijdens de Week van het Bos worden er drie nieuwe bosreservaten ingewijd. Het gaat om een gedeelte van het Zoerselbos in Zoersel, het Zwarte Leen in Ieper en een uitbreiding van het bosreservaat Joseph Zwaenepoel in het Zoniënwoud in Hoeilaart en Sint-Genesius-Rode. Daardoor overschrijden de 64 afgebakende bosreservaten in Vlaanderen de kaap van 3.000 hectare.

De slotapotheose van de Week van het Bos vindt dit jaar op 17 oktober plaats in het Zoniënwoud. Daar wordt een "unieke bosbelevenis" voor het hele gezin gepland.

Meer informatie: Week van het bos

05-04-10

Biodiversiteit in België

 

In Zaffelare, in de Gentse kanaalzone, werd een steppekievit waargenomen. De vogelsoort is volgens BirdLife International één van de 192 vogelsoorten die 2020 vermoedelijk niet halen.

"Vanochtend werd in een weiland in de Pollaeredam in Zaffelare een volwassen steppekievit in zomerkleed opgemerkt", meldt Dominique Verbelen van Natuurpunt. "De uiterst zeldzame Steppekievit is nauw verwant aan de kievit die in Vlaanderen broedt.


Steppekievit zinkfabriek 060915a

Het is gissen waarom de vogel zover uit zijn koers vloog. De steppekievit broedt in de Centraal-Aziatische steppen en geniet bescherming in Armenië, Kazachstan, Rusland, Turkmenistan, Oekraïne en Oezbekistan. Volgens de Belgische Homologatiecommissie werd de soort in ons land nog maar negen keer waargenomen."
 
 Bedreigde vogelsoort
Op de rode lijst van de International Union for Conservation of Nature (IUCN) is de soort sinds 2004 opgenomen in de categorie 'met uitsterven bedreigd'. Op die lijst staan192 vogelsoorten die vermoedelijk 2020 niet zullen halen.
 
De populatie van de steppekievit ging sinds de jaren 1960 continu bergaf en wordt nu geschat op zo'n 5.600 broedkoppels. De broedplaatsen van de vogelsoort in Centraal-Azië staan enorm onder druk. Dat komt onder meer door het omvormen van steppes naar landbouwgrond, het gebruik van de steppes voor grootschalige veeteelt en het uitdrogen van de steppegronden door de klimaatverandering. Ook de illegale jacht tijdens de wintertrek, onder meer boven Syrië, zorgt voor een enorme terugval. (belga/vsv) bron:demorgen.be

Steppekievit012

22-02-10

Biodiversiteit

We hebben het hier al vaak over de biodiversiteit gehad. 2010 is nl het jaar van de biodiversiteit. Voor dit onderwerp krijg ik geregeld hulp van mensen die er daadwerkelijk mee bezig zijn. Vandaar dat ik de reactie van Arie Koster even in een artikel wil gieten, zodat het door iedereen kan gelezen worden:

reactie van Arie op het artikel:

jaar van de biodiversiteit

Bijen en biodiversiteit


Van mijn hand zijn er al diverse reacties over dit onderwerp geplaatst. Wat ik nu vooral zie, is dat het hele biodiversiteitsjaar in mijn ogen een vrij elitair gebeuren aan het worden is .

Daar doe ik zelf ook aan mee. Maar als ik al die websites bekijk waar geen praktische dingen op staan dat vraag ik me af wie zijn onze grassroots? Naar mijn idee heeft het biodiversiteitsjaar alleen een duurzaam effect als het overgrote deel van de Nederlandse bevolking mee doet. Dat is niet eenvoudig te realiseren. Het enige wat ik zelf kan doen is teruggrijpen op mijn oude discipline van sociaalcultureel werker.

Dan dring je ook door tot de groenarme buurten van steden en kleine gemeenten. Het biodiversiteitsjaar dient niet alleen de natuur maar ook de mensen die daar deel van uitmaken. Zelfs als ze in probleemwijken wonen. Als eerste aanzet heb ik daarvoor een nieuwe website geopend, waarin wordt aangegeven wat natuur voor mensen kan beteken. De volgende stap is dan hoe krijgen we de natuur voor de deur. Hoe krijgen we de natuur op loopafstand van mensen niet of moeilijk van huis komen. De natuur is voor iedereen, dus maak haar dan ook voor iedereen toegankelijk als was het maar in de vorm van pocketparks.

Ook daar komen wilde bijen, hommels en honingbijen en zeker ook vlinders. Wellicht is de bij niet alleen ambassadeur voor biodiversiteit, maar ook voor sociaal en psychologisch welzijn.
Zie verder www.groenopbouwwerk.nl

Om alles te vinden op de verschillende websites:
http://www.bijenhelpdesk.nl/jaar-van-de-biodiversiteit.htm


Arie Koster

15:00 Gepost door De Redactie | Permalink | Commentaren (1) | Tags: bijen, biodiversiteit, groene wijken, groenwerkers |  Facebook |

16-01-10

Eerste Marine natuurreservaat

Een nieuw natuurreservaat is in de maak. Geen nieuws misschien, want elk stukje ongerepte natuur wordt dezer dagen als natuurreservaat bestempeld om ons ervan te weerhouden om er een resourt of pretpark van te maken en zo de diversiteit teniet te doen. Diversiteit is hip dit jaar, het is nl. het jaar van de biodiversiteit volgens UNESCO. Dat dit nodig is, blijkt uit de cijfers van de soorten die verdwijnen. Sinds het ontstaan van de aarde zijn er verschillende stadia geweest die de biodiversiteit vernield hebben. Steeds was dit een aanloop om nieuwe soorten in het leven te blazen.

De eerste in de rij van zes, was in de ijstijd. Voorheen krioelde er leven in de oceanen. Tijdens de ijstijd daalde het waterniveau en trad er een massale extinctie op. Niet minder dan 85% van de soorten verdwijnt. Tijdens de volgende geologische periode, Siluur en Devoon, herstelt het leven zich en neemt de verscheidenheid weer toe. De eerste insecten ontstaan, nog zonder vleugels en de amfibieën kruipen uit het water. De eerste landplanten overwoeken het land. Opnieuw krijgen we een uitstervingsgolf. Meer dan 70% van de soorten, veelal typisch voor warme zeeën verdwijnt. Volgens wetenschappelijk onderzoek zou een klimaatafkoeling de oorzaak geweest zijn.

De volgende periode, Carboon, krioelt het luchtruim van de insecten en de naaldbossen domineren het land. De derde massale extinctie brengt een enorme klap toe aan het leven op aarde: 90% van de soorten verdwijnt. Oorzaken worden gevonden in vulkanische uitbarstingen, klimaatverandering en broeikaseffect. De paar soorten die overleven liggen aan de basis van een nieuwe ontwikkeling. Het tijdperk van de dino's begint, de eerste zoogdieren doen hun intrede.

We zitten nu aan de vierde uitstervingsgolf. De soorten die verdwijnen maken plaats voor de grote reptielen van de Jura. Ze leven op het land, maar eveneens in het water en in de lucht. De bloemplanten en volgens maken hun opwachting tijdens de volgende geologische episode: Krijt.

De dino's worden van de planeet geveegd door de vijfde dodelijke golf. Een meteoriet zou een einde maken aan een heleboel soorten op aarde. Grote dieren verdwijnen hierdoor en de planten domineren nu onze blauwe planeet. Ook de kleinere zoogdieren krijgen plaats, we zien de eerste paarden, neushoorns, kamelen en olifanten. Geleidelijkaan verschijnen de voorlopers van de mens tot de Homo Sapiens Sapiens op het toneel verschijnt.

En daarmee komen we bij de tijd van tegenwoordig aan. Momenteel zouden er naar schatting 3 tot 100 miljoen soorten dieren, planten, paddenstoelen en micro-organismen op aarde leven. Elke jaar ontdekken biologen ongeveer 20.000 nieuwe soorten. Deze biodiversiteit in kaart brengen is de opdracht van dit jaar. Dat is belangrijk omdat men heeft vastgesteld dat er de laatste jaren 1.000 tot 10.000 keer sneller soorten verdwijnen dan voorheen. Bovendien worden voor het eerst ook de planten zwaar bedreigd. Wetenschappers ramen dat 20% van de soorten zal zijn verdwenen tegen 2025.

2010 het Diversiteitsjaar.

Dit jaar werken vele organisaties om de biodiversiteit in kaart te brengen en andere werken dan weer om de ecosystemen in stand te houden, zodat er minder vlug soorten uitsterven. In deze lijn is het natuurreservaat rond Lundy Eiland van groot belang. Het zou het eerste echte marine reservaat zijn. De wateren rond dit Engels eiland zou omgedoopt worden tot beschermd gebied. Eigenlijk was het al 20 jaar een marine reservaat, maar nu zou het een officieel karakter krijgen.


Ver mapa más grande

Eiland ligt de twee landengten, tussen Swansea en Exeter.

Hierdoor kan er een netwerk opgestart worden door Engelse, Welshe en Ierse instanties en organisaties om het Marineleven en het kustleven te beschermen. De zee rond Lundy, een driemijl lang eiland voor de Devonkust, is de thuisbasis van een heel gevarieerd zeeleven en van de grijze zeehond en de kreeft, coraal en het specifieke habitatleven van de coraal, zeegrotten en zeebanken.sunny-lundy

Sinds 2003 is het reeds verboden visterrein. Vooral de kreeft heeft zich hierdoor helemaal hersteld. Ook seizoen zeetoerisme is nu verboden, aangezien zelfs het pleziervaren en -vissen schade kan aanbrengen aan het fragile ecosysteem. Het uitwerpen van ankers zou het koraal vernielen en hierdoor worden schuilplaatsen van zeesoorten vernield.

An-Aerial-Picture-Of-Lund-026

Dr. Helen Phillips, hoofd van het Engelse conservatieteam, vertelt over de dwingende reden van dit reservaar:"Lundy is een showcase, het leert ons hoe we meer marinereservaten kunnen maken. Vooral in de South West is dat belangrijk om de vissoorten terug te laten recupereren."sealife-gray-seal

De kreeften in de zone herstellen beter dan verwacht en dit geeft zelf een impact op de zones waar wel nog gevist mag worden. Het aanleggen van een no-fishing zone werd dan ook door de vissers optimistisch onthaald.

lobster_alamy_39427t

 

 

30-12-09

Biodiversiteit 2010

Van 3 november 2008 tot 1 januari 2009 hield de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu op www.consult-leefmilieu.be een openbare raadpleging over het voorontwerp van het federaal plan voor de integratie van de biodiversiteit in vier federale sleutelsectoren. Deze sectoren zijn economie met leefmilieu inbegrepen, wetenschapsbeleid, transport en ontwikkelingssamenwerking.

Na de openbare raadplegingen liet de minister van Klimaat en Energie het definitieve plan voor de periode 2009-2013 voorleggen aan de ministerraad van 27 november 2009, die hiervan akte heeft genomen.

Dit plan is een van de bijdragen van de regering aan het Internationale Jaar van de Biodiversiteit in 2010 en aan de Belgische nationale biodiversiteitsstrategie 2006-2016.

Een omschrijving van de inhoud van het plan, de resultaten van de raadpleging en de goedkeuring van het plan vindt u op www.consult-leefmilieu.be.

Meer weten over biodiversiteit 2010?

08-12-09

Wij doen mee!

Beste goednieuwskrant,

We danken je van harte voor je inzet voor de biodiversiteit en onze planeet!

Je bent het engagement ik word ambassadeur van het leven aangegaan.

Jij bent alvast overtuigd van het levensgrote belang van biodiversiteit en van de noodzaak om je er voor in te zetten. En dat is fantastisch! Maar stel je voor dat elke voorvechter voor biodiversiteit op zijn beurt vijf of tien of ... nieuwe voorvechters aanbrengt, dan is de biodiverse trein helemaal vertrokken!

Enkele tips om je engagement uit te voeren:

Bombardeer je familieleden, vrienden en collega’s met berichtjes om zich ook te engageren, laat hen de website ontdekken via facebook, netlog, twitter en de andere sociale netwerken, doe hen doefolders cadeau of breng hen de biodiverse boodschap op je eigen originele manier.

Ben je lid van een vereniging of zit je nog op school, voer dan actie om leden, medestudenten of medeleerlingen te overtuigen om zich ook in te zetten op www.ikgeeflevenaanmijnplaneet.be. En vergeet de leraren en lesgevers niet: zij blijken soms wel de meest hardnekkige om te overtuigen :o)

Ben je graag actief op het lokale vlak of kan je niet meer blijven zitten en wil je gewoon iedereen wakker schudden: organiseer dan een levendeplaneetfuif (met bv. gratis ingang voor wie zich engageert), een expo biodiversiteit, een 24 uren voor de planeet, ... Je kan promomateriaal aanvragen bij ons.

Kortom, ideeën en mogelijkheden genoeg om biodiversiteit volop in de kijker te zetten en iedereen op te roepen om zich in te zetten voor het leven op onze planeet!

 

 

Het team biodiversiteit

11:00 Gepost door De Redactie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: biodiversiteit, jaar biodiversiteit 2010 |  Facebook |