13-05-11

Electriciteit in de lucht

Het eerste electrische vliegtuigje vloog het internationaal luchtruim in. Het legde 600 km vogelvlucht af en ging van Zwitserland naar België. Het Solar Impulse HB-SIA, een prototype 1-persoonsvliegtuigje, steeg in Payerne in Zwitserland op rond 8.40 deze morgen. Na drie uur vertraging, door hevige tegenwinden, kwam het toe in Brussel. Het heeft een vleugelwijdte zo groot als een Boeing 777. Het bewees zijn kunsten reeds in 2009 in Zwitserland. Vorig jaar vloog het 26 uur aan een stuk om te bewijzen dat de zonnecellen 's nachts de energie gebruiken die ze tijdens de dag hadden opgeslagen. Er zijn 12.000 cellen aanwezig op de vleugels.

De piloot Andre Borschberg en de avonturier Bertrand Piccard zouden zo uit een stripverhaal kunnen stappen. Ze vlogen over Frankrijk, Luxemburg tot in België om het verkeer in het luchtruimnet te omzeilen. Hun doel is om in 2012 rond de wereld te vliegen.

1380046w620.JPG

 

14-11-09

De zon op je dak

Bij de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen spelen niet enkele ecologische overwegingen een rol. De rendabiliteit van de investering is minstens even belangrijk. En net die rendabiliteit komt onder druk te staan.

(netto) – Bij de berekening van de rendabiliteit van een zonnepaneel zijn tal van elementen belangrijk. Of u ook financieel een goede zaak doet, hangt onder andere af van de aanschaf- en installatiekosten, de verwachte opbrengst, de evolutie van de elektriciteitsprijs en de premies.

Belastingvermindering blijft

De federale overheid beloont een hele resem energiebesparende investeringen met een belastingvermindering. Die bedraagt 40 procent van het factuurbedrag (inclusief btw), met een plafond van 2.770 euro per woning voor de uitgaven in 2009. Investeringen in zonne-energie krijgen een extra stimulans van 830 euro. Dat brengt het grensbedrag op 3.600 euro, voor zover de verhoging uitsluitend slaat op zonnepanelen of een zonneboiler.

Bij het bekendmaking van de begroting 2010-2011 kondigde de regering aan het fiscale voordeel voor zonnepanelen voor een nieuwbouw geschrapt zou worden. Maar de regering kwam echter op die beslissing terug. Ook voor nieuwbouw zal u met andere woorden nog een belastingvermindering krijgen voor zonnepanelen.

Eveneens bij de begroting werd gesteld dat de toeslag voor investeringen in zonne-energie zou verdwijnen vanaf januari 2011, maar ook die beslissing werd herzien. De verhoging verdwijnt voor zonneboilers, maar blijft behouden voor zonnepanelen.

Gewestelijke premies dalen

Naast de federale overheid ondersteunen ook de gewesten energiebesparende investeringen. Maar na Nieuwjaar worden de tegemoetkomingen voor zonnepalen fors teruggeschroefd. Uw installatie voor het jaareinde in gebruik nemen is de boodschap.

  • Vlaanderen. Het Vlaams Gewest ondersteunt zonnepanelen met groenestroomcertificaten. Die bedragen nu nog 450 euro per megawattuur en dat voor 20 jaar. Vanaf volgend jaar daalt die vergoeding, afhankelijk van het tijdstip waarop u de installatie in gebruik neemt. Op 1 januari 2010 daalt de vergoeding naar 350 euro per megawattuur, op 1 januari 2011 naar 330 euro en op 1 januari 2012 naar 310 euro. Vanaf 2013 daalt de periode waarin de prijs gegarandeerd is: van 20 naar 15 jaar.
  • Brussel. Woont u in Brussel, dan moet u nog voor 31 december uw dossier bij Sibelga indienen. Enkel dan kan u nog genieten van de bestaande premie. Na die datum wordt de premie beperkt tot gebouwen die een zekere, nog te bepalen drempel van energieprestaties halen.
  • Wallonië. Het Waals Gewest schrapt de premie van maximaal 3.500 euro. Voor dossiers die door de Waalse Commissie voor Energie (CWaPE) voor 31 december 2009 aanvaard worden, verandert er niets. Tussen 1 januari en 28 februari 2010 geldt een overgangsmaatregel. Er is nog een premie voor de installaties die in die periode aanvaard worden, op voorwaarde dat er op 6 oktober 2009 een voorschot werd betaald of een groene lening werd afgesloten. Daarna verdwijnt de premie. Aan de groenestroomcertificaten wordt niet geraakt.

06-12-08

Energie in de zee

De oceanen bedekken 70% van de totale planeetoppervlakte en hebben een onuitputtelijke voorraad aan energie, dit volgens experten, die deze energie zien als een alternatief voor de fosiele brandstof die verantwoordelijk wordt geacht voor de klimaatverandering. Jaren geleden werd de fosiele brandstof ook als onuitputtelijk beschouwd en er zijn al vele bronnen die bijna aan het einde van hun latijn zijn. Daarom is het misschien beter om die onuitputtelijke energie van de zeeën ook maar met een korreltje zout te nemen. De mens krijgt uiteindelijk alles op. 

tidal

Waar zit hem nu de energie in? Geleerden zijn zeker dat ze uit eb en vloed energie kunnen putten en dat ook het temperatuursverschil tussen het oppervlakte water en het water diep in de oceanen als energiebron kan dienen. Deze projecten worden reeds internationaal bekeken, toch zijn de technologieën nog in een experimentele fase.

"We zitten in een investeerstadium, de onderzoeken vragen veel financiele ondersteuning. Op lange termijn zit er in dit onderzoek een enorm potentieel", onderstreept Jean-Louis Bal, directeur van het Franse alternatieve energie agentschap (ADEME).

Het internationale agentschap voor energie (AIE) schat dat er gemakkelijk meer dan 90.000 terawatt per uur (TWh)  in potentieel zit, in de totale oceaanoppervlakte van de aarde, terwijl de wereld nu 18.000 TWh mondiaal gebruikt aan electriciteit.

Uiteraard is er een verschil tussen het natuurlijke potentieel en het technisch potentieel dat theoretisch haalbaar zal zijn, verklaart Michel Paillard verder. Hij is een specialist in marine-energie. Toch is het een zeer interessante veronderstelling en lokt het onderzoek vele regeringen aan.

De golven kunnen turbines aandrijven, en de electriciteit die hiermee zou worden opgewekt kunnen getransporteerd worden langs een net van kabels onder water, naar verschillende kusten. Portugal experimenteert momenteel met een Brits systeem, een soort slang die door drie tubes van 150 m loopt. Deze slang transporteert reeds electriciteit opgewekt door eb en vloed golven en levert aan 2.000 gezinswoningen de nodige energie.

2428331351_63ab1a47e0_o

In Frankrijk heeft juist een project op punt gesteld dat electriciteit levert uit zeegolven. Het gaat over een grote dobber die op de oceaan drijft en binnen in een pendule heeft van 400 ton verbonden aan een mechanisme dat mechanische energie omzet in electriciteit.  De dobber zou in 2010 te water worden gelaten.

Verder heeft men ook nog de onderliggende golven, stromingen, die opgewekt worden tussen een koude en warme waterstroom, diep in de oceanen. Deze stromingen zouden turbines in beweging kunnen zetten en zo electriciteit opwekken. Deze onderstromingen moeten dan wel een snelheid hebben van 1 meter per seconde.  De Franse maatschappij EDF is bezig met een project om deze onderliggende stromingen te gebruiken in turbines ergens tussen 2011 en 2012 en ergens tussen de kust van Engeland en Bretagne. Niet elke stroming op gelijk welke plaats in de zeeën komt hiervoor in aanmerking.

Als laatste hebben we dan nog het temperatuursverschil tussen lucht en water dat als termische energie kan gebruikt worden. Een hotel in Polinesia Intercontinental Bora-Bora, climatiseert zijn kamers en de inkomhall reeds met kanalen van ijskoud oceaanwater van 800 m diepte.

Na de opsomming van de mogelijkheden, moeten we inderdaad toegeven dat de energie uit oceanen onuitputtelijk zijn, net zoals de vindingrijkheid van de mens. Als we deze creativiteit gezond blijven gebruiken en onze planeet met respect behandelen, zal deze planeet ook lief blijven tegen ons. Een perfecte symbiose.

 

07-07-08

Biobrandstof versus gezond verstand

Europa maakt bocht in promotie van biobrandstof

De Europese ministers van Energie hebben een driedaagse informele vergadering in Parijs gehouden. Tijdens deze reunie hebben ze de doelstelling ivm de biobrandstof wat bijgeschroefd.

(belga) - De Europese Commissie heeft altijd gezegd dat tegen 2020 10 procent van het energieverbruik in de transportsector uit biobrandstof moest komen. Deze doelstelling is nu een beetje veranderd, het woord "biobrandstof" is vervangen door hernieuwbare energie, volgens de Franse minister van Energie JL Borloo. 
Algauw werd er vastgesteld dat biobrandstof nefast zal zijn voor de voedselvoorziening van iedereen op deze planeet. Er moet iets veranderen in de brandstof, zo veel reserve is er nu ook weer niet en de prijs zal vlug niet meer haalbaar zijn voor iedereen. Maar om dan maar voedsel te gebruiken om je auto te laten rijden, was al dadelijk een slecht idee. Gelukkig is dat nu vlug ingezien en wordt er hopelijk werk gemaakt van andere bronnen om energie van te maken. Ideeën zijn er genoeg en uitgewerkte ideeën nog veel meer. Nu is het alleen nog af te wachten of de politiek de moed heeft om hierin verder te gaan.
mfln687l