27-04-11

Vis noch vlees

De Frietsector van België wil dat de frietjes garnaalvissers,garnalen,grijze garnalen,de belgische vissers,tong,schol,kabeljauwBelgisch erfgoed worden. Dat is mooi en een echte puntzak uit een Belgische frituur is echt wel lekker. Maar wat denkt u dan over de garnaalvissers. Zij die vissen langs het Noordzeestrand met de stevige brabander en de mandjes aan hun zij. De grijze garnaal is ook enig en de garnaalkroketjes in de Belgische keuken is zeker een plaats waard op ons culinair erfgoed.

De prijs van de garnalen is vorig jaar gedaald met 9.4%, wat wel degelijk goed nieuws is. Dit gebeurde door een goede vangst bij de Belgische vissers, een toename van 37.9%. Aan de top van de gevangen vis door Belgische vissers stond de laatste 20 jaar enkel de tong en de schol, respectievelijk 3.400 ton en 3.800 ton. De garnaalvangst nam vorig jaar toe met 600 ton, zodat het bij de top 10 komt te staan.

Wat voor de redactie van deze krant ook goed nieuws is, is dat de kabeljauw duurder wordt en zelfs vervijfvoudigd is, sinds de eeuwwisseling. Van vis voor de armen, heeft hij nu een plaats gekregen in de dure exclusieve restaurant. De vrijdagsevis die ik in mijn jeugd tegen heug en meug at, is nu geen spek meer voor mijn bek, mijn wraak is zoet....

lees meer over de frietjes

06-04-11

Goed nieuws!

Goednieuws deze morgen? Kijk even hier

nieuws4.jpg

 

29-03-11

Landbouwonderzoek

Een jaar geleden hebben we de resultaten van een systematische en grondige denkoefening over de toekomst van het landbouwonderzoek in Vlaanderen bekendgemaakt. ILVO2020 tracht een beeld te geven van de uitdagingen die onze onderzoekers en andere stakeholders op de landbouwsector af zien komen binnen tien tot vijftien jaar. Daarbij werden negen onderzoeksdomeinen afgebakend, zoals duurzame plantaardige productie, landbouw in een wijzigend klimaat, dynamisch landelijk gebied en competitieve landbouwsystemen. Bij het uitschrijven van die visie hebben wij rekening gehouden met drie soorten landbouw: beheerlandbouw, nichelandbouw en grootschalige landbouw.

lees meer

28-03-11

Sluipwespen zijn sexy

 

Sluipwespen (Ichneumonidae) zijn een grote familie van insecten die behoren tot de orde van de vliesvleugeligen (Hymenoptera). Sluipwespen zijn een vrij bekende groep omdat ze andere insecten aanvallen, waaronder enkele schadelijke soorten. Ze worden op grote schaal uitgezet om plaaginsecten te bestrijden, zoals de bladluis en de witte vlieg.

lees meer

25-02-11

Biodynamische wijn

Wat is biowijn?

Biologische wijn is de drank die gewonnen wordt uit alcoholische gisting van biologisch geteelde druiven.

In tegenstelling tot "gewone" wijn, waar omstandig gebruik gemaakt wordt van chemische middelen, worden de druiven in de biologische cultuur geteeld zonder gebruik van enig chemisch samengesteld product. Kunstmeststoffen, zwaar giftige onkruidverdelgers (pesticiden en herbiciden) en alle chemische insecticiden en fungiciden zijn strikt verboden in deze teelt.

De biologische teelt is 100% milieubewust en volledig veilig voor de gezondheid.
Om een biologisch certificaat te bekomen, moeten de wijnboeren aan specifieke voorwaarden voldoen, en worden zij ook zeer regelmatig hierop gecontroleerd.

Pas wanneer een landbouwer vier jaar aan de vereisten van de biologische landbouw voldoet zal hij een certifiëring bekomen. De eerste vier jaar is hij wat men noemt 'en conversion biologique'.

Lees meer...

24-02-11

Geen regering, wel zwijnen

Hoeveel liever had ik ook hem op een dag weten uitbreken, een paar omstaande gapers omverwerpen, en dan de vrijheid te zoeken in de eeuwige bossen die de abdij omringen.” Zo klonken in 1981 de woorden - in het blad Jacht & Wildbeheer - van de weidelijke jager Louis Delsupehe over het ‘wildzwijn’ dat bij de abdij van Postel cochon2.gif(streek Retie) in een naargeestig raster van drie op drie meter zat opgesloten. Delsupehe bracht in het jachttijdschrift een relaas van het jonge everzwijn dat tien jaar daarvoor, bij dezelfde paters van Postel, op de vlucht sloeg en nooit werd teruggepakt. Daardoor dwong het ontsnapte ‘varken van de paters’ zelfs onder de vurigste nimrods bewondering en respect af. Het inspireerde Delsupehe tot een pleidooi om ‘dat varken het leven te laten’: “Te weten dat HIJ DAAR IS, dat er te Postel nog een wildvarken loopt, is duizend keer meer waard dan het, in een onderdeel van een seconde, afgegeven schot dat het laatste stuk oerwild uit de Postelbossen naar de trofeemuur schiet.”

Lees meer...

23-02-11

Beestjes op biodiesel

Landbouwers doen er goed aan om verder te kijken dan de klassieke producten als ze het rantsoen van hun dieren samenstellen. Zo blijken ook de restproducten van de bio-ethanol-industrie interessant als krachtvoer, want gunstig qua voederwaarde en competitief qua prijs-kwaliteit. Toch zijn er nog meerdere onzekerheden. De prijs kan evolueren en de kwaliteit en voederwaarde durft schommelen. Dat zegt Daniël De Brabander van de eenheid Dier van het ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek).

 

Lees meer...