15-06-10

Spiegeltje spiegeltje in het parlement

6a013483da8427970c013483da8bc9970c-800wi


Een afspiegelingscoalitie, waarbij de meerderheidspartijen op federaal niveau dezelfde zijn als in de regionale regeringen, beschikt over een comfortabele meerderheid in Kamer en Senaat. In de twee assemblees haalt die zelfs een nipte tweederdemeerderheid. Die is nodig om een staatshervorming door te voeren.

Om een staatshervorming door te voeren, de grondwet te veranderen, heeft de regering een 2/3de meerderheid nodig.

Een constitutie is de grondslag van een staat, deze is vaak vastgelegd in een grondwet. In dit dokument staan de grondrechten en organisatiestructuur van een staat opgeschreven. Ze variëren van land tot land, toch zijn er universele kenmerken. De grondwet regelt de organisatie van de overheid, geven aan dat het een parlementair of presidentieël systeem is, wat de wetgevende en uitvoerende macht mogen en/of moeten, leggen de provincies en gemeenten vast.

Ook staan er vaak fundamentele rechten van de burgers in. Het is een manifest om de burgers te beschermen tegen de staat: met sociale grondrechten, burgerrechten, zorgplicht, enz, dingen die dan voor een rechter kunnen worden afgedwongen.

 

MagnaCarta

 

De grondwet wordt vastgesteld door de grondwetgever. Vaak is dit de gewone wetgever, die een speciale procedure volgt (bijvoorbeeld meerdere lezingen en een gekwalificeerde meerderheid). In diverse landen heeft men een referendum voor grondwetswijziging. In andere landen moet het voorstel twee keer worden goedgekeurd (twee lezingen). Na de eerste lezing volgen er dan meestal verkiezingen. Bij de tweede lezing is dan vaak een twee derden meerderheid vereist. Daarmee kan een wijzigingsprocedure jarenlang duren. Dit soort procedures zijn bedoeld om te verzekeren dat de grondwet alleen wordt gewijzigd als daarvoor een ruime, en liefst ook een duurzame meerderheid bestaat.

Constituties zijn in beginsel bedoeld om de macht van de staat te beperken en aldus de burgers te beschermen tegen machtsmisbruik.

Parlementaire Beleidsmeerderheid

Voor het voeren van bepaalde wetgevende acties (zoals bijvoorbeeld het aanpassen van de Grondwet) heeft de regering een 2/3 meerderheid nodig, bovendien in vele gevallen (taalwetgeving, hervorming van de constituionele instellingen) moet die globale meerderheid ondersteund worden door gekwalificeerde meerderheden (helft+1 of 2/3) ook bestaan in de beide taalgroepen van het parlement (taalgroep wordt samengesteld afhankelijk van de gemeenschap/provincie waarin een parlementslid werd verkozen).
bijvoorbeeld : De federale regering die van 2007-2010 aan de macht was had bijvoorbeeld wel grondwettelijke bevoegdheden (goedgekeurde lijst grondswetsartikelen door de voorgaande parlementsmeerderheid) waardoor zij grondwetsherzieningen konden laten goedkeuren die een parlementaire 2/3 meerderheid vereisen, maar had slechts een gewone meerderheid in de Nederlandstalige taalgroep, waardoor bepaalde grondwetsherzieningen niet konden worden goedgekeurd tenzij die inhoudelijk voldoende tegemoet zou komen aan de vlaamse oppositie, en de franstalige taalgroep met zijn meerderheid allerlei -voor hen ongunstige - grondwetsherzieningen kon blokkeren. -bron: wikipedia-

Om nu de staatshervormingen door te voeren en de taalwetgeving te kunnen veranderen is er een speciale parlementaire meerderheid nodig. Het nieuwe scenario zou zijn om deze te vormen uit een 'afspiegelings'coalitie. Een spiegel tussen de regering van de regio's en de federale regering.

Lionhaantjell1

We zouden dan een coalitie krijgen met een hoop partijen die in de twee taalgebieden reeds regeren en ook terugkomen in het andere taalgebied: PS-SP + CDH-CDNV + alleenstaande regio-partijen: ecolo en nva. Dit allemaal samen zou een nipte 2/3de meerderheid kunnen opleveren en tevens ook een meerderheid in elke taalgroep.

Er is dus al een mogelijk scenario, nu is het aan de verkozenen om samen met de koning dit rond te krijgen en in een regeerbare regering te gieten. Zou het eens voor 1 keer mogelijk zijn dat politiekers eigenbelang opzij zetten voor 's landsbelang? Want we hoorden veel roepen over 's lands eenheid en behoud, maar in de praktijk hebben we andere dingen gezien in de spiegel.

Au travail, aan het werk!


08-06-10

Verkiezingen: schone schijn

Nu de politiek struikelde over het vraagstuk B-H-V stevenen we af op vervroegde federale verkiezingen. Toen duidelijk werd dat deze stembusgang er aankwam, hoorden we al snel de eerste signalen dat een aantal politici hun politieke aantrekkingskracht zal uitspelen op federaal niveau, zonder enige intentie om het Vlaamse niveau te verlaten. De Wakkere Burger vzw verzet zich tegen deze praktijk!. Ook bij de Vlaamse en Europese verkiezingen in 2009 telde De Wakkere Burger heel wat schijnkandidaten. Hun aanwezigheid op de kieslijsten was louter strategisch. De zetel gaat dan naar een kandidaat-opvolger, iemand waarvan de kiezer vaak nog nooit heeft gehoord.

 

Volgens De Wakkere Burger vzw zorgt deze zetelcarrousel voor ondoorzichtige en onvoorspelbare verkiezingsresultaten. De kiezer verliest zijn greep op de samenstelling van de parlementen. Na de verkiezingsdag is het voor de kiezer immers niet duidelijk welk effect zijn stem heeft gehad. Neemt zijn voorkeur-kandidaat het  mandaat op? Of wordt die opgevolgd? Welke partij-pion belandt op welke plaats?

lees meer

26-04-10

BHV is geen soap

Minister van Financiën en MR-voorzitter Didier Reynders probeert als bemiddelaar het overleg over Brussel-Halle-Vilvoorde opnieuw op te starten. De Vlaamse partijen zijn het oneens over de te volgen onderhandelingsstrategie.

BHV kan voor velen in binnen- en buitenland dan wel een soap lijken, het is het niet. Voor het voortbestaan van Belgie is de oplossing voor dit probleem heel belangrijk. Dat verschillende politieke partijen het opnemen als een spelletje zegt veel over hun ingesteldheid om Belgie als prioriteit op hun verkiezingslijst te zetten. Eigenbelang en kiezersdistrict is voor politiekers altijd belangrijk geweest, maar nu zijn er geen verkiezingen mogelijk zonder een oplossing van BHV, dus zijn er grotere belangen in het spel.

Open VLD stelt een ultimatum vast en het is op korte datum. Je kan voor of tegen deze partij en zijn doelstellingen zijn, maar een oplossing moet er echt wel komen en de mensen rond de onderhandelingstafel moeten heel bewust aan een positieve en constructieve oplossing denken. Een ultimatum van de VLD kan dan misschien een steuntje of duw in de rug zijn.

Joëlle Milquet, de voorzitster van CdH, reageerde alvast verheugd op het initiatief van het paleis. Milquet zei zich niet te willen vastpinnen op een strakke timing. 'Maar tegelijkertijd is het niet de bedoeling dat we nog treuzelen tot juni, juli of augustus.' Ook Yves Leterme is tevreden met de aanstelling van Reynders tot bemiddelaar.

Ook Groen! liet vrijdag weten nog te willen voort onderhandelingen en verbond daaraan dezelfde voorwaarden. De meerderheidspartijen moeten het wel eerst eens worden onder elkaar, maar ook de Vlaamse groenen eisen een strikt tijds- en onderhandelingskader.

Open Vld-voorzitter De Croo fietste om de kritiek op de nieuwe deadline heen. Volgens De Croo gaat het helemaal niet om zijn deadline, maar om de natuurlijke deadline die opgelegd wordt door het parlement. Donderdag kunnen de Vlaamse splitsingsvoorstellen immers in de Kamer geagendeerd worden.

'Een week is erg lang in de politiek,' zo zei Van Rompuy op een conferentie van de Belgische afdeling van de Europese Beweging.

Bron: demorgen, de tijd.

10:45 Gepost door De Redactie | Permalink | Commentaren (0) | Tags: open vld, belgische politiek, bhv, taalstrijd belgie |  Facebook |