Vermaut is één van de duizenden pendelaars die genoeg heeft van de aanhoudende treinvertragingen. De voorbije weken deelde hij in de Brusselse stations zowat 4.000 flyers uit waarin hij één maart uitroept tot een 'Non-Pay-Day'.

De inwoner van Koekelare hoopt dat niemand morgen / dinsdag zijn treinkaartje aan de treinbegeleider toont.

Vermaut wil ook een reizigersvakbond opstarten en wil de lonen van de NMBS-top koppelen aan de stiptheidscijfers.

Volgens Vermaut is het ongehoord dat de NMBS, ondanks de dramatische stipheidscijfers en de belabberde service, niet ter verantwoording wordt geroepen. Een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid kan volgens Vermaut paal en perk stellen aan het falende NMBS-beleid.

Dit kan men katalogeren onder burgerlijke ongehoorzaamheid. Dit is het opzettelijk breken van de wet of het negeren van opdrachten van de regering of een ambtenaar in functie. Burgerlijke ongehoorzaamheid is per definitie geweldloos en vindt bovendien nooit plaats uit louter eigenbelang. Als meest genoemde inspiratiebronnen voor deze ongehoorzaamheid worden meestal genoemd: Henry David Thoreay, Leo Tolstoj, Mahatma Gandhi, Marin Luther King.