18-03-11

Belgisch huishoudboekje

Er is niets mooier voor de goednieuwskrant dan te schrijven over de Belgische begroting. Dat loopt altijd van een leie dakje en bevat steeds een positieve boodschap. Met al de politieke troubels van de afgelopen drie jaar bijna, blijven we het economische gezien schitterend doen. Men zou zich afvragen of het ondanks of omdat we geen regering hebben...

Zelfs economen ter goeder trouw die elk jaar de begroting grondig doornemen, hebben kritiek, maar zoals we kunnen zien, niet echt gegrond. We doen het beter dan de horror die ons voorspeld werd:

lees meer

De commentaren zijn gesloten.