11-03-11

Dalai Lama goes democratic

De Dalai lama kondigde het einde van zijn politieke absolute macht aan. Hij wil nu, voor de politieke leiding van de Tibetaanse regering in ballingschap, vrije verkiezingen lanceren. china vertrouwt het niet en ziet in deze strategie een zet om de internationale opinie te misleiden. Tibet is reeds 52 jaar onderworpen aan China. Al zo lang zetelt de Tibetaanse regering, incluis parlement, in het buitenland, in ballingschap. De Dalai lama is niet alleen de religieuze leider van Tibet, ook de absolute politieke leider. Reeds sinds 1960 wil de Dalai Lama de grondwet van de regering in ballingschap veranderen om tot vrije verkiezingen te komen. De politieke situatie van Tibet zelf en de spanningen met China maakte dit moeilijk haalbaar.

Nu nog wordt de beslissing van de Lama met gemengde gevoelens ontvangen in Tibet zelf. Het Tibetaans buddisme heeft als traditie een absolute religieuze en politieke macht die bij de Dalai Lama ligt. Zij erkennen geen vrije verkiezingen, zij erkennen de goddelijke verwijzing naar een spirituele leider. Toch is de tijd rijp, vindt de Dalai Lama, om aan een democratie te werken op politiek vlak, zeker in de huidige globale politieke omstandigheden. De situatie rond democratie is in Tibet, toch onder de ballingen, anders dan in de rest van de wereld. Het is niet het volk dat opkomt voor meer democratie, het is de leider zelf die tegen de stroom in zijn volk met democratie wil leren omgaan.

"Ik doe dit omdat het op lange termijn goed zal zijn voor de Tibetanen, niet omdat ik ben moegestreden," zegt de Dalai Lama in Indie, waar hij woont. Sinds 1952 is hij aan de macht. Volgens China is de Tibetaanse regering in ballingschap een illegale politieke organisatie die door geen enkele andere soevereine staat erkend wordt.

 

De commentaren zijn gesloten.