03-03-11

Wat met bankdiscretie?

Nederlanders halen massaal hun geld uit België terug. Dat Nederlanders dat doen is volstrekt logisch. Het bankgeheim in België is niet meer, en de inkeerregeling zwart geld lonkt dan. Bovendien is de hoogste spaarrente op een Nederlandse spaarrekening al snel een aantrekkelijke oplossing. Hoog rendement en geen boete.

In de hele wereld staat het bankgeheim op de tocht. Wie de ontwikkelingen omtrent het bankgeheim in de wereld volgt, ziet dat er steeds minder veilige plaatsen zijn voor uw geld. De OESO, de G20, de Verenigde Staten, staatssecretaris de Jager, allemaal hebben ze hun jacht op zwart geld ingezet. En landen zijn daar gevoelig voor, omdat ze niet op een zwarte lijst terecht willen komen. Iedereen lijkt door te pakken: de Verenigde Staten met de UBS in Zwitserland, en zo verder en zo verder. Maar ook gewoon dicht bij huis: in België.


De Kamercommissie Financiën en Begroting heeft gisterenavond laat het akkoord goedgekeurd dat de vijf partijen van de uittredende meerderheid waren overeengekomen over de opheffing van het bankgeheim en de daaraan gekoppelde minnelijke schikking. PS, MR, cdH, Open Vld en CD&V stemden voor, N-VA, sp.a en Vlaams Belang stemden tegen, terwijl Ecolo-Groen! zich onthield.

Eerder op de dag was bekendgeraakt dat die partijen tot een consensus waren gekomen. Het akkoord werd gisteren in de bevoegde commissie ingediend als een amendement op de wet houdende diverse bepalingen. Die wet hield ook een luik in over het bankgeheim, namelijk over de opheffing ervan op vraag vanuit het buitenland.
 
Het akkoord binnen de ontslagnemende meerderheid sloeg dan weer op de vraag vanuit eigen land. Als criterium om het bankgeheim op te heffen, stelt het compromis dat er aanwijzingen van belastingontduiking moeten zijn. Het bepaalt ook dat de gewestelijke directeur bevoegd is opdracht te geven om het bankgeheim op te heffen. 

Devlies( CD&V)onderstreept dat het bankgeheim kan worden opgeheven "zonder dat daarvoor binnen de fiscus het voorafgaand akkoord van een college van directeurs nodig is, zoals de liberalen wilden". Wel zal de vraag enkel kunnen worden beslist door fiscale ambtenaren die minstens de graad van directeur hebben.
 
De staatssecretaris merkt nog op dat door de uitbreiding van de minnelijke schikking, bij het gerecht capaciteit wordt vrijgemaakt zodat de rechtbanken zich kunnen toespitsen op de dossiers van ernstige en georganiseerde criminaliteit. Door het akkoord zal een minnelijke schikking ook mogelijk zijn tijdens de hele gerechtelijke procedure, tot er een vonnis of arrest is geveld. (belga/dea)

Terwingen benadrukt dat het om een versoepeling gaat en niet om een pure afschaffing, "zoals socialisten en groenen voorstelden". Hij wijst erop dat er serieuze aanwijzingen moeten zijn dat gegevens verborgen of achtergehouden worden alvorens het bankgeheim kan worden opgeheven. Discretie in bankzaken blijft met andere woorden de regel.
 
Terwingen ontkent ook dat het centraal aanspreekpunt waartoe de fiscus zich zal kunnen richten om de rekeningnummers van een belastingplichtige bij alle banken te bekomen, een "superdatabank of vermogensregister" wordt. "Geen Big Brothertoestanden", luidt het.

In sommige landen geldt nog steeds het absolute bankgeheim. Maar wist u dat:

  • er in Europa nog steeds diverse landen zijn met een stevig bankgeheim? De meest bekende zijn uiteraard Luxemburg en Zwitserland. Een Belg kan in het kader van het vrije verkeer van kapitaal perfect legaal in het buitenland sparen of beleggen. Zorg er uiteraard wel voor dat u steeds de Belgische wet naleeft.
  • ook de paus kan genieten van een grote discretie rond zijn vermogen? Vaticaanstad is een van de ministaatjes waar een bankgeheim geldt. Andere dwergstaten zoals Liechtenstein of Andorra opteren eveneens voor een grote mate van anonimiteit.
  • er geen bankgeheim bestaat ten opzichte van de VS? Vorig jaar werd in België een wet gestemd die de Amerikaanse fiscus toelaat via een bepaalde procedure inlichtingen in te winnen bij Belgische banken. De wet zegt uitdrukkelijk dat de banken zich dan niet achter het bankgeheim kunnen verschuilen.
  • wat er nog rest van het fiscale bankgeheim wellicht in 2011 zal verdwijnen?

Oudere mensen beschikken nog vaak over grote sommen cash geld. Veelal heeft dit te maken met een zeker wantrouwen ten opzichte van de banken of beleggingen in het algemeen. Dat geld is discreet op voorwaarde dat het geen enkele bankrekening is gepasseerd. Het aankopen van dingen (auto’s,meubelen, huizen) met baar geld is echter zeer moeilijk geworden als gevolg van de antiwitwaswetgeving. Zo mag de aankoop van een goed ter waarde van 15.000 euro of meer niet in contanten worden vereffend. In veel winkels weigert men trouwens biljetten van 500 euro.

De commentaren zijn gesloten.