02-03-11

Tea 4 2

Waarom België zoveel politiekers nodig heeft is nu wel bewezen. De volgende gaat op de thee bij de koning. En de keuze is nog groot, we kunnen nog een resem aan informateurs, bemiddelaars, foefelaars en andere nog mogelijk uit te vinden titels, krijgen.


Het is nu de beurt aan Wouter Beke. Wie is die man? Om te beginnen is hij van de CD&V. Sinds 2003 is hij ondervoorzitter van deze partij en onlangs is hij voorzitter geworden, wegens het aftreden van Marianne Thyssen. Hij studeerde Politieke Wetenschappen aan de KUL en behaalde zijn doctoraat in 2004 in Sociale Wetenschappen. In de jaren '90 was hij assistent van de afdeling politicologie van de faculteit Sociale Wetenschappen en wetenschappelijk medewerker bij het Overlegcentrum voor Ethiek. Hij wordt in zijn partij gezien als verpersoonlijking van de CD&V ideologie, wat men tegenwoordig aanduidt met het woord 'huisideologie'. Een woord dat we weer veel vinden in nieuwe politieke artikels, maar 'nog' niet in de Vandale staat. Dit maar tussen haakjes. Hij schreef een antwoord op het burgermanifest van premier Verhofstadt, 'De mythe van het vrije ik. Pleidooi voor een menselijke vrijheid'. Hij geeft hierin kritiek op het doorgedreven individualisme dat onder de paarse regering is toegenomen. Vooral over het loskoppelen van vrijheid en verantwoordelijkheid. Hij is tegen de euthanasiewetgeving en de ethische wetgeving van paars in het algemeen.

Hij is senator en werd ad interim voorzitter van de CD&V. In december 2010 werd hij met grote meerderheid verkozen tot voorzitter. Hij staat voor verandering zonder het land te willen splitsen. Hij begon onder aan de ladder als gemeetneraadslid in Leopoldsburg in 2001. Daarna eerste schepen te Leopoldsburg, schepen voor financiën&begroting, onderwijs, huisvesting, stedenbouw en ruimtelijke ordening. Hij werd later schepen van Sociale Zaken. Als federale politieker begon hij 2004 als senator, als plaatsvervanger van Stefaan De Clerck. In 2007 werd hij dan als senator rechtstreeks verkozen. In die hoedanigheid is hij voorzitter van de commissie Financiën en economie, ondervoorzitter van de controlecommissie verkiezingsuitgaven en boekhouding politieke partijen, lid van de bijzondere commissie belast met het onderzoek naar de financiële- en bankencrisis, lid van de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden, lid van het beneluxparlement als voorzitter commissie Buitenlandse Zaken van het Beneluxparlement. Hij is tevens directeur van CEDER, een studiedienst van het CD&V.

Uit zijn loopbaan en bezigheden kunnen we afleiden dat hij op de hoogte is van zowel de Institutie België als van de financiële kanten van de staatshervorming die nu op tafel ligt. In zijn boeken die hij geschreven heeft, zien we dat zijn interesse vooral uitgaat naar het sociale en naar de bugerparticipatie. Ook werkte hij mee aan het boek 'Living apart together' over de Belgische samenleving tussen de verschillende gewesten gezien vanuit het christelijk democratisch standpunt. Een man die België door en door kent. Daarom is het antwoord op de vraag: Wie is Wouter Beke?

Hij is geen man van de zovele informateurs die we reeds gehad hebben. Het is geen oude rot uit de Belgische politiek, wel een redelijk relatieve nieuwspeler die eerst de theorie bestudeerde alvoorens hij in de 'showwereld' stapte. Hij komt uit een grote politieke Belgische familie en heeft tijdens de tweede ronde van de onderhandelingen reeds vlug de kant van de verandering gekozen.

We hopen dat de thee en biscuitjes bij de koning hem smaken.


15:23 Gepost door De Redactie in belgische politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.