27-02-11

Scheepjes vergaan, vogels blijven broeden

In de Dudzeelse polder wordt 80 hectare zilt grasland gecreëerd als compensatie voor soortgelijke vegetatie die verdwijnt door de uitbreiding van de Zeebrugse haven. "Door in de haven zelf natuurcompensatie te zoeken, hebben we al 174 hectare kostbare landbouwgronden buiten het havengebied gespaard", beklemtoont havenvoorzitter Joachim Coens.


"We compenseren de uitbreiding van de Zeebrugse haven met natuur op eigen terrein", zegt havenvoorzitter Joachim Coens. De Dudzeelse polder ligt immers zelf in havengebied. "Dit terrein was al ingekleurd als vogelrichtlijngebied.  Nu wordt het ook effectief als natuurcompensatie ingericht maar de ruimtelijke bestemming blijft havengebied. Als we het later nodig zouden hebben, kunnen we er mits compensatie gebruik van maken".

De herinrichtingswerken zijn de uitwerking van een overeenkomst die het havenbedrijf MBZ, het Vlaams Gewest en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) in 2005 ondertekenden. Door de compensatie ontstaan nieuwe mogelijkheden op andere plaatsen in de haven. De natuurinrichtingswerken kosten 391.091 euro en zullen net geen honderd werkdagen duren.

Concreet worden sleuven getrokken in de bestaande weiden zodat het maaiveld contact krijgt met het sterk zilte grondwater. Daardoor zullen zich in het gebied spontaan zoutminnende plantensoorten vestigen. De typische vegetatie moet op termijn een broedplaats worden voor vogels als de tureluur en de kluut.

De afgegraven grond, ongeveer 45.000 kubieke meter, zal gebruikt worden om een zeven meter hoge buffer aan te leggen tussen de havenactiviteiten en de natuurzone. "Door in de haven zelf natuurcompensatie te zoeken, hebben we al 174 hectare kostbare landbouwgronden buiten het havengebied gespaard", beklemtoont havenvoorzitter Coens.

bron: vilt.be

17:28 Gepost door De Redactie in belgische politiek, milieu | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.