24-02-11

Geen regering, wel zwijnen

Hoeveel liever had ik ook hem op een dag weten uitbreken, een paar omstaande gapers omverwerpen, en dan de vrijheid te zoeken in de eeuwige bossen die de abdij omringen.” Zo klonken in 1981 de woorden - in het blad Jacht & Wildbeheer - van de weidelijke jager Louis Delsupehe over het ‘wildzwijn’ dat bij de abdij van Postel cochon2.gif(streek Retie) in een naargeestig raster van drie op drie meter zat opgesloten. Delsupehe bracht in het jachttijdschrift een relaas van het jonge everzwijn dat tien jaar daarvoor, bij dezelfde paters van Postel, op de vlucht sloeg en nooit werd teruggepakt. Daardoor dwong het ontsnapte ‘varken van de paters’ zelfs onder de vurigste nimrods bewondering en respect af. Het inspireerde Delsupehe tot een pleidooi om ‘dat varken het leven te laten’: “Te weten dat HIJ DAAR IS, dat er te Postel nog een wildvarken loopt, is duizend keer meer waard dan het, in een onderdeel van een seconde, afgegeven schot dat het laatste stuk oerwild uit de Postelbossen naar de trofeemuur schiet.”


 

sangliers2.jpg"Zoals in de meeste West-Europese landen zijn grote zoogdieren, waaronder het everzwijn, ook in Vlaanderen aan een herstel bezig", aldus Schauvliege. "Maar in een verstedelijkte omgeving spelen niet alleen natuurbelangen een rol. De aanwezigheid van het everzwijn is maatschappelijk en economisch niet altijd verdedigbaar. Daarom is een gediversifieerd everzwijnbeheer in Vlaanderen, afhankelijk van de lokale omstandigheden, aangewezen." sanglier.gif

In regio's met voldoende aaneengesloten habitat voor een duurzame everzwijnpopulatie wordt de aanwezigheid van het everzwijn toegelaten. "In dergelijke regio's moet migratie tussen deelpopulaties mogelijk zijn. Maar ook dan zijn er beperkingen en gebeurt de toelating gecontroleerd." In andere regio's in Vlaanderen wordt een nultolerantie nagestreefd.
 
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) kregen de opdracht om mogelijke beheerzones voor het everzwijn te onderzoeken. Nadien wordt beslist waar de dieren in het wild kunnen leven. In afwachting blijft het reguliere jachtinstrumentarium van kracht.
 
images.jpgIn Limburg gaat een proefproject van start om een aantal beheerstrategieën en jachtinstrumenten uit te testen.
Wim Van Gils, diensthoofd beleid van Natuurpunt, kan zich vinden in de pragmatische aanpak, maar merkt op dat een totale nultolerantie noch wenselijk noch realistisch zou zijn. "Er moet wel een heldere schaderegeling komen die rechtszekerheid biedt aan landbouwer en particulieren." (belga/mvl)

bron aanhef:

http://www.jandesmet.net/everzwijn.html

De commentaren zijn gesloten.