24-02-11

Smart Grids Flanders

Voka stichtte in april 2010 een initiatief op dat de vlaamse innovatie en technologie moest coordineren. Nu is Heidi Lenaerts aangesproken als nieuwe directeur en kreeg het initiatief ook een nieuwe naam: Het Vlaams Smart Grids Platform heet voortaan: Smart Grids Flanders. Smart Grids Flanders is eenplatform dat alle bedrijven en instellingen bijeenbrengt die betrokken zijn bij de ontwikkeling van slimme elektriciteitsnetten. Elk op hun domein werken ze aan de realisatie in de praktijk van die slimme netwerken. Het platform moet helpen om commerciële doorbraken en een maatschappelijke meerwaarde te bereiken.


“Het Vlaams Smart Grids Platform werd in april 2010 opgericht op initiatief van Voka (het Vlaams netwerk van ondernemingen), K.U. Leuven en Vito (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek). Ondertussen traden zo’n 60 bedrijven en instellingen die actief zijn rond smart grids toe tot het netwerk.”, vertelt Kris Van Daele, voorzitter van Smart Grids Flanders.

“Nu de brede basis gelegd is, was het moment aangebroken om de volgende stap te zetten. In het kader van deze stap hebben we Heidi Lenaerts aangetrokken en kozen we voor een nieuwe naam.”

“Met mijn aanstelling en de nieuwe naam geven we aan dat we een versnelling hoger gaan schakelen rond slimme elektriciteitsnetwerken of smart grids", zegt Heidi Lenaerts. Zij zal voortbouwen op wat haar voorganger Peter Verboven heeft opgestart. “Het accent komt nog meer te liggen op de gestructureerde informatieverspreiding over Vlaamse en Europese projecten en initiatieven. Daarnaast gaan we ook de ondersteuning van ideeën tot projecten vereenvoudigen. Op die manier kunnen we de Vlaamse know-how rond Smart Grids vergroten en steviger op de Europese kaart zetten.” Heidi Lenaerts (31) studeerde af als burgerlijk ingenieur sterkstroom/energie. Na te hebben gewerkt voor Atlas Copco en Icos Vision, was zij bij de K.U. Leuven gedurende projectleider rond smart grids.

Smart grids of intelligente netten is een term die recent opgang maakte. Obama rekent de modernisering van electrische netten tot een van de kerntaken voor de nabije toekomst. Hij ziet het als een hoeksteen voor de ondersteuning van de economie. Op europees niveau werd binnen het SET plan , Strategie Energie en Technologie plan, als een van de technologische prioriteiten vaan voor geschoven en werd het vlak van netten in een concrete visie gegoten door het Europese Smart Grids Technology platform. Dit zou moeten leiden tot meer comfort en minder verbruik. Het Smart Grids plan, in het kader van Vlaanderen in Actie, zou moeten meewerken aan de begeleiding van de groen stedengewesten. Het Europese electriciteitsnetwerk zal in de 21e eeuw ondersteund worden en geconfronteerd worden met nieuwe uitdagingen. Men kan hierop inspelen en nieuwe kansen creeeren door met verschillende lidstaten samen te werken en de problemen en kansen samen aan te pakken. De gebruiker staat centraal in dit plan. Er zal vooral gekeken worden naar kleinschalige en lokale energiebenaderingen om de energie zo efficient mogelijk bij de verbruiker te brengen.

 

De commentaren zijn gesloten.