23-02-11

Plattelandsbeleid

De tweede pijler van het Europees landbouwbeleid is gericht op de verdere modernisering van een meer milieuvriendelijke landbouw, de bescherming van milieu en biodiversiteit en de leefbaarheid en samenhang op het platteland. In 2010 liet het beleidsdomein Landbouw en Visserij een tussentijdse evaluatie uitvoeren van het Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO). “Budgettair zit het programma goed op schema”, zegt Ellen Maertens, beleidsadviseur van de afdeling Monitoring en Studie. “De Vlaamse en Europese middelen voor plattelandsontwikkeling resulteerden in een meer competitieve landbouw, een lager energie- en waterverbruik, duidelijke milieuvoordelen en een levendiger platteland”, vult extern evaluator Bart Van Herck van IDEA Consult aan.


Waarover gaat het Vlaams Programmadocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO) in grote lijnen?
Ellen Maertens: Het PDPO mag je beschouwen als de Vlaamse invulling van het Europees plattelandsbeleid dat streeft naar een evenwichtige en toekomstgerichte plattelandsontwikkeling. Daarmee bevinden we ons in pijler twee van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, die een aanvulling is op pijler één, de rechtstreeks inkomenssteun aan boeren. PDPO II heeft de doelstellingen opgedeeld in vier assen: verbetering van het concurrentievermogen van de land- en bosbouwsector (60% van de Europese en Vlaamse financiering), verbetering van het milieu en het platteland (25%), betere voorzieningen op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie (10%) en as vier die we kennen als ‘Leader’, dat is de gebiedsgerichte werking die vooral gericht is op innovatie en 5 procent van de middelen ontvangt. Het beleidsdomein Landbouw en Visserij en de Vlaamse Landmaatschappij zijn de belangrijkste beheerders die waken over de uitvoering van het PDPO.

lees meer

De commentaren zijn gesloten.