23-02-11

Stromingen in de Islam

Hamad bin Issa al-Chalifa, de koning van Bahrein, geeft na de protesten in zijn land toe aan de oppositie. Hij beval vandaag de vrijlating van 25 aangeklaagde sjiieten, zo berichtte de nieuwszender Al-Arabija. Tegen de verdachten liep sinds oktober 2010 een proces. Ze werden onder meer beschuldigd van lidmaatschap van een terreurnetwerk en plannen om het koningshuis omver te werpen. De koning van Bahrein had al een nationale dialoog aangeboden aan de oppositiegroeperingen, maar die wilden eerst dat alle politieke gevangenen worden vrijgelaten.
 
Na dagenlange onrust is het sinds maandag weer rustig in Bahrein. De militairen hebben zich in hun kazernes teruggetrokken en duizenden regeringstegenstanders hebben hun tenten opgeslagen op het centrale Parelplein in de hoofdstad Manamah. Kroonprins sjeik Salman bin Hamad al-Chalifa betreurde in een televisie-interview de dood van zeker vier demonstranten de voorbije dagen.
 
De protesten in de Golfstaat worden vooral door ontevreden sjiieten gedragen. Zo'n tweederde van de Bahreini's zijn sjiieten, maar het koningshuis en de regering zijn soennitisch. Bahrein geldt als een strategisch belangrijke partner van de Verenigde Staten. (dpa/lpb)

We horen veel over de sjiieten en de soennieten. Het gaat in deze crisistijden in de Arabische wereld niet alleen meer over armoede en dictators. Er is ook verdeeldheid. Wie zijn die sjiieten en soennieten?

Het sjiisme is letterlijk vertaald: de volgelingen van Ali. Het is een van de twee grote ideologische stromingen binnen de islam waarvan de andere het soennisme is. Het sjiisme komt vooral voor in Iran waar de geschriften van het sjiisme de wetten vormen, in Azerbeidzjan, Irak, Pakistan, Indie, Libanon, Jemen, Syrie, Afghanistan en verschillende Golfstaten is dit het geval. De sjiieten zijn volgelingen van Mohammed en geloven dat zijn opvolger Ali ibn Aboe Talib is, hij werd door Mohammed benoemd voor zijn dood. Zij verwerpen de eerste die kaliefen van het soennisme als politieke en religieuze leiders.

 

Landen met een moslimbevolking van minimaal 10% (groen is soennitisch, rood is sjiitisch)

De sjiieten geloven in de Koran als het woord van God en in de Soenna als de overleveringen van Mohammed. Dit zijn de twee pilaren waarop de sjiieten hun wetten en plichten baseren. De imams van de Ahl al-Beit, de kleinzonen van de islamitische profeet Mohammed die hen opvolgen hadden in het sjiisme de taak de filosofie en ware uitleg (tafsir) van de islam te beschermen en uit te leggen aan de moslims.

De sjieten hebben een rijke niet-Arabische cultuur die vooral van Perzie komt. Zij hebben erkennen priesters als religieuze leiders, terwijl dat niet gebruikelijk is in de islam. (ayatollahs) Zij worden ook wel de   "katholieken" van de islam genoemd. Bijzondere trekken van de sjia zijn de belangrijke plaats van de afbeeldingen van de imams, de nadruk op bloedvergieten en martelaarschap, de rol van de mystiek, de heilige plaatsen, de bedevaarten, de grote feesten en openbare rouw tijdens de maand asjoera om de dood van Imam Hoessein. Een belangrijk kenmerk is de plaats van de imam. Elke imam is een bloedverwant van een van de twaalf Imams.

Sjiieten hebben net als de soennieten de verwachting dat de ware, door God gezonden Imam, Al Mahdi, eens zal verschijnen om vrede en gerechtigheid te stichten. Het verschil tussen beiden is dat de sjiieten gelvoen dat imama al Mahdi al is geboren en verdwenen in Samarra, hij zal terugkeren samen met Jezus, die als profeet gezien wordt.

Het Soennisme is de grootste stroming van de Islam. De op een na grootste stroming is het sjiisme. Het soennisme is verdeeld in verschillende madhahib die naast elkaar bestaan zonder noemenswaardige onderlinge conflicten. Het woord soenna is arabisch voor traditie. soennitische moslims volgen de traditie die gebaseerd is op eht leven van de laatste profeet van e islam, Mohammed.

Circa 90% van alle moslims, ook die in het Westen leven, is soennitisch.

Het soennisme is evenals het sjiisme ontstaan vanuit de strijd om de rechtmatige opvolging van Mohammed, die begon na zijn dood in het jaar 632. De soennieten gaan er van uit dat Mohammed tijdens zijn leven geen opvolger heeft aangeduid, en ook niet heeft aangegeven hoe een opvolger bepaald moest worden. De strijd ging tussen aanhangers van Mohammeds neef en schoonzoon Ali en die van de kaliefen. De soennieten zijn volgelingen van de laatsten. De eerste kalief was Mohammeds schoonvader Aboe Bakr.

Na de eerste vier gekozen kaliefen was het grote schisma binnen de islam een feit en kwam het kalifaat in handen van opeenvolgende soennitische dynastieën. Hun invloed strekte zich via veroveringsoorlogen binnen enkele generaties uit van Spanje (de Pyreneeën) tot aan de Punjab in oostelijk India.

Soennitische theologie wijkt op bepaalde punten af van dat van de sjiieten: onder meer de 'al Mahdi'. Wel geloven de soennieten dat de Mahdi nog zal verschijnen. Verder de rol van de imam: voor soenni's niet veel meer dan de leider van het vrijdagse gebed in de moskee. Bij de soennieten is n.l. (her)interpretatie van de Koran niet toegestaan, bij de sjiieten mag de imam deze wel (her)interpreteren en dient een gelovige zich daarom een te volgen imam te kiezen.

De Soena zoals vastgelegd in de 6 Hadith-verzamelingen wordt geïnterpreteerd door juristen van 4 Soenni madhabs, scholen van jurisprudentie (Hanafi, Hanbali,Maliki en Shafi'i), en vormen de primaire bron voor de regels van de islamitische wet, de Sharia, die praktisch ieder aspect van het leven, van persoonlijke hygiëne tot macro-economie, bestrijkt.

bron: wikipedia.

09:47 Gepost door De Redactie in actualiteit, cultuur, politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.