17-02-11

Uren die duren

1. Hoeveel uren mag je werken?

Officieel zitten we in een 38-uren-werkweek, maar sommige bedrijven werken toch 40 uren per week. 

2. Wanneer mogen overuren wel?

Volgens de arbeidswet van 16 maart 1971 zijn overuren uit den boze, al zijn er wel enkele uitzonderingen op deze regel. 

3. Hoeveel overuren mag je maximum doen?

In theorie mogen werknemers geen overuren kloppen, toch gebeurt het in de praktijk heel regelmatig. 

4. Hoeveel verdien je aan je overuren?

Overuren moeten bovendien gecompenseerd worden: enerzijds met inhaalrust, anderzijds met een vergoeding.


"Als bediende klop ik elk week een tiental overuren. Moet mijn werkgever die vergoeden?" Advocaat Stijn Demeestere geeft antwoord ...

De overheid is sterk gekant tegen overwerk. Ze heeft daar twee redenen voor. Ze wil de werknemer tegen overmatig werken beschermen. Ze is ook van mening dat bij structureel overwerk het in tijden van arbeidsschaarste aangewezen is nieuwe werknemers in dienst te nemen veeleer dan het werk te verdelen onder de bestaande werknemers.

Overwerk is daarom principieel verboden. Enkel in specifieke door de wet voorziene omstandigheden is overwerk toegestaan. De toegelaten gevallen van overwerk worden steeds gekenmerkt door onvoorzienbaarheid, zowel wat betreft de feiten die aanleiding geven tot meerprestaties, als wat betreft de omvang van de arbeidsprestaties. Het is daarom volstrekt onwettelijk dat je wekelijks overuren presteert tenzij je niet gebonden bent door de arbeidsreglementering, bijvoorbeeld omdat je leidinggevende of handelsvertegenwoordiger bent. In dat laatste geval is er echter geen sprake van overwerk in de wettelijke betekenis van het woord.

lees meer

 

De commentaren zijn gesloten.