15-02-11

Onderwijzen is een kunst

Tijdens het schooljaar 2002-2003 waren er in Vlaamse basis- en secundaire scholen 12.431 kinderen met de Nederlandse nationaliteit ingeschreven. Het voorbije schooljaar was hun aantal al gestegen tot 21.846. Dat blijkt uit cijfers van het departement onderwijs. Het aantal Nederlandse kinderen in Vlaamse scholen is in zeven schooljaren tijd gestegen met 43 procent.
 
Vooral in het lager onderwijs is de toename groot. Daar gaat het aantal leerlingen in zeven jaar tijd van 4.235 naar 8.329. Er zijn verschillende redenen waarom Nederlanders kiezen voor een Vlaamse school. In Nederland mogen kinderen pas vanaf vier jaar naar school, in Vlaanderen is dat al op 2,5. Daarnaast kampt het Nederlandse onderwijs met een negatief imago. Het zou slecht en laks zijn en leerlingen amper iets bijleren. Ook de maximumfactuur zou een rol spelen, zo signaleren de directeurs.
 
Nederland ziet de evolutie met lede ogen aan. Meer en meer grensgemeenten proberen te achterhalen wat die Vlaamse scholen precies zo populair maakt en passen hun beleid aan. "We willen niet dat onze scholen voor de helft leegstaan omdat iedereen bij jullie zit", vertelt Frank Van Driessche, wethouder onderwijs in Hulst.

Leraren zijn er nog "u" en "meneer" en orde en discipline voeren de boventoon: het Vlaamse onderwijs. Steeds meer Nederlandse kinderen bezoeken de Belgische scholen in de grensstreek. Maar waarom? Netwerk volgt twee leerlingen op hun Vlaamse school, in Maaseik.

 
Elke dag passeren +/-17.000 kinderen de Nederlandse grens om in België onderwijs te krijgen. Zo ook Bart Janssens. Hij moet anderhalf uur reizen om op zijn school, de Sint Jansberg, te komen. En hij is niet de enige. Iedere dag komen er busladingen Nederlandse kinderen naar Maaseik. Maar liefst 80% van de leerlingen is hier Nederlander. Alle leerlingen gaan netjes in de rij staan om naar binnen te komen. De tieners komen hier voor orde, discipline en tucht. Iets wat in Nederland al lang niet meer te vinden is, weet directeur van de Sint Jansberg, Luc Brouns.
Oorzaak van de vlucht naar België is dat de traditionele ambachtsscholen in Nederland vrijwel verdwenen zijn. Op het VMBO wordt steeds meer de nadruk gelegd op theoretische vakken zoals aardrijkskunde en geschiedenis, terwijl veel leerlingen daarmee worstelen. In België kun je echter nog wel volop praktijkgericht onderwijs krijgen. Cor Koetsenruyter van metaalbewerkingsbedrijf Rotoko in Roosendaal signaleert het gebrek aan praktijkervaring bij Nederlandse leerlingen. Het vertrek van leerlingen naar België zou een signaal naar het Nederlandse onderwijs moeten zijn om te veranderen. Het college van Helden, een plaats in Limburg, onderzoekt momenteel de mogelijkheden om een school zoals de Sint Jansberg te beginnen.

In België dan weer denkt men om de leraars bedrijfsstages te laten volgen. Frank Vandenbroucke (sp.a) , de voorganger van Smets, minister van Onderwijs Vlaanderen, had een aanmoedigingspremie voorzien voor leerkrachten die bedrijfsstages volgden. Deze premie is in de recente besparingen gesneuveld. Nu wil minister Smet de bedrijfsstages terug invoeren, doch men weet nog niet of het in het takenpakket van de leerkrachten zal vallen of of het op vrijwillige basis zal zijn. Op die manier wil Smet niet alleen het onderwijzend personeel dichter bij het bedrijfsleven brengen, ook wil hij mensen uit het bedrijfsleven stimuleren om naar het onderwijs te komen.

 

De commentaren zijn gesloten.