Commissievoorzitter José Manuel Barroso presenteerde donderdag een ontwerp van de aangepaste gedragscode aan de fractieleiders in het Europees Parlement. Die hadden in de nasleep van enkele omstreden affaires een aanscherping van de code geëist.

De aangescherpte code verbiedt eurocommissarissen i'n te gaan op gebaren van gastvrijheid, met uitzondering van gebaren die stroken met diplomatieke gebruiken en hoffelijkheidsregels'. Dat impliceert volgens bronnen bij de Commissie onder meer dat eurocommissarissen geen vliegreizen of overnachtingen meer mogen aanvaarden voor privaat gebruik.

Al vóór hetze in Frankrijk

Bij de Commissie beklemtoont men dat de nieuwe regel reeds was voorzien voor het losbarsten van de hetze in Frankrijk. In Parijs liggen premier Francois Fillon en minister van Buitenlandse Zaken Michèle Alliot-Marie onder vuur omdat ze tijdens vakanties in respectievelijk Egypte en Tunesië ingegaan zijn op uitnodigingen van het regime. Zo logeerde Fillon op kosten van de regering en maakte hij gebruik van een regeringsvliegtuig.

De gedragscode verplichtte eurocommissarissen al langer om cadeaus van meer dan 150 euro af te geven aan de protocollaire dienst van de Commissie. Die worden gestockeerd in een kelder van het Berlaymontgebouw. Vaak worden stuks uitgeleend voor tentoonstellingen of verkocht voor liefdadigheidsdoeleinden.

destandaard.be