19-01-11

Boer pas op je kippen

Er is crisis bij de varkensboeren. De crisis komt uit Duitsland. De meeste Belgische varkens zijn bestemd voor de Duitse markt. De grote vleesconcerns aldaar hebben hun prijs per varken verlaagd. Zij kunnen dit makkelijk doen door hun machtspositie als aankopers. De prijs was volgens de varkensboeren al heel scherp. De verlaging laat hen werken met verlies.

“Sinds 2007 worden we bovendien geconfronteerd met erg hoge prijzen voor het varkensvoeder”, voegt Ivan Tolpe van Boerenbond toe. Hij stelt vast dat er geen enkele andere sector is waar men al vier jaar op rij geen winst maakt, maar voegt er in één adem aan toe dat de draagkracht van de varkenshouders nu overschreden is. “De boer is de zwakste schakel in de varkensketen, maar de keten is maar zo sterk als die zwakste schakel zodat zij de vraag moet stellen of zij de producenten wil verliezen”, waarschuwt Tolpe. “De Europese Unie heeft 40 jaar lang alles in het werk gesteld om de voedselvoorziening te garanderen, wil men dat nu loslaten door de varkenshouders aan hun lot over te laten”, vraagt Tolpe zich af.

 

“Is met de dioxinecrisis in Duitsland het moment niet gekomen om de Duitse machtspositie te ondermijnen”, oppert Wallays.


Hij vraagt om met onmiddellijke ingang werk te maken van een andere prijsvorming: “koppel de varkensprijs aan de graanprijs en de winkelprijs”. Ook Van Dommelen stelt vast dat de varkenshouder er maar niet in slaagt zijn kostprijs door te rekenen. “Enkel als de ganse sector overtuigd raakt van dat probleem is een oplossing op korte termijn mogelijk”, meent hij, “anders wordt het ongetwijfeld wachten op faillissementen en problemen hogerop in de keten. Besef dat we elkaar nodig hebben, richt Van Dommelen zich tot de andere schakels in de varkensketen.

Ivan Tolpe meent dat de problemen nopen tot exportrestituties om het kwalitatieve Europese varkensvlees elders in de wereld te kunnen afzetten. In tweede instantie suggereert hij private opslag van varkensvlees met de verplichting tot export. De EU moet bovendien streven naar maximale eiwitproductie op eigen bodem om de veevoederkosten te drukken. “We moeten dringend het financieel evenwicht terugvinden”, beseft Tolpe. “Vandaag tonen banken te weinig vertrouwen in de varkenssector en zijn het al te vaak veevoederfirma’s die de varkensbedrijven financieren.”

lees meer

Varkensboeren die vlees leveren aan Colruyt, krijgen tijdelijk 5 euro extra per varken. Dat meldt de winkelketen vandaag. De toeslag zou geen gevolgen hebben op de prijzen in de winkel. Volgens de Boerenbond heeft de regeling, die loopt tot 11 februari, betrekking op meer dan 10.000 varkens per week.

Het extra geld wordt betaald voor alle varkens die geslacht worden volgens het Colruyt-lastenboek, legt men bij de Boerenbond uit. Dat is zowel het varkensvlees dat bij Colruyt belandt als het vlees dat uiteindelijk niet door Colruyt afgenomen wordt, maar wel volgens de Colruyt-normen geslacht is. De Boerenbond schat dat het in totaal gaat om zowat 7 procent van de wekelijkse slachtingen in de Belgische slachthuizen, of "meer dan 10.000 varkens per week".

De tegemoetkoming wordt betaald door de Groep Colruyt, de toeleveringsbedrijven en de mengvoederfabrikanten. Deze eenmalige ondersteuning biedt geen structureel antwoord, aldus Colruyt. "Op lange termijn gelooft de Groep Colruyt enkel in een duurzame reconversie als oplossing voor de huidige crisis."

Precedent
De Boerenbond reageert tevreden. "De Groep Colruyt zet hier een belangrijk precedent, dat navolging door alle andere betrokkenen verdient", aldus Piet Vanthemsche, voorzitter van de Boerenbond, in een persbericht.

Voorlopig zouden andere ketens niet met een gelijkaardige actie komen. Bij distributiefederatie Comeos zegt men vandaag dat het gaat om een commerciële beslissing van een individueel lid. (belga/ka)

18:19 Gepost door De Redactie in belgische politiek, landbouw | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.