12-01-11

Vlaanderen bouwt sluizen

De Vlaamse regering wil volgens de formule van publiek-private samenwerking (PPS) in Antwerpen, Zeebrugge en Gent de bouw van drie nieuwe sluizen financieren. De eerste sluis moet over vijf jaar in gebruik worden genomen in Antwerpen.

 

Voor de projecten wordt de naamloze vennootschap Vlaamse Havens opgericht, waarbinnen per sluis afzonderlijke dochtervennootschappen worden opgericht, waarin naast de regering ook de drie havenbesturen participeren.

Het gaat hier over een tweede sluis voor de Waaslandhaven in Antwerpen, de nieuwe sluis in het SHIP-project in Zeebrugge en een nieuwe zeesluis in Terneuzen. Samen vergen deze drie grote infrastructuurprojecten een investering van meer dan twee miljard euro. Het is bovendien de ambitie  van de NV Vlaamse Havens om snel met de bouw van deze drie nieuwe kunstwerken te beginnen.

De sluis van Antwerpen zal als eerste worden gerealiseerd en wordt nadien gevolgd door de bouw van de sluizen van Zeebrugge en Gent. De werken worden uitgevoerd in opdracht van de dochtervennootschap van de NV Vlaamse havens, die hiervoor zal samenwerken met de havens, een private partner of een samengaan van beiden.

Aanbesteding
Bedoeling is nog deze maand te beginnen met de aanbestedingsprocedure voor de tweede zeesluis Antwerpen-Linkeroever, van het type Berendrechtsluis en te bouwen in het verlengde van het Deurganckdok. De bouw- en milieuvergunning werden al afgegeven. Volgens de huidige planning zou dan medio 2011 kunnen worden begonnen met de bouw, zodat het kunstwerk tegen eind 2015 in gebruik kan worden genomen.

In Zeebrugge is de nieuwe sluis onderdeel van het SHIP-project. Daar zouden, als alles volgens plan verloopt, de bouwwerkzaamheden in 2014 kunnen beginnen. Eerst moet de Vandammesluis volledig zijn gerenoveerd.

Voor de sluis in Terneuzen zijn medio 2009 de financiële onderhandelingen begonnen tussen Vlaanderen en Nederland. Rekening houdend met alle nodige procedures kan daar op z'n vroegst in 2014 worden begonnen met de sluisaanleg.

Havens blij
Antwerpen en Gent hebben onmiddellijk positief gereageerd op het regeringsbesluit. ‘Een snelle verwezenlijking van de tweede sluis is cruciaal voor onze klanten', zei de Antwerpse havenschepen Marc Van Peel. ‘Door de groei van de Waaslandhaven stuit de Kallosluis op de grenzen van haar capaciteit. Bovendien biedt een tweede sluis op Linkeroever meer sluiscapaciteit en meer bedrijfszekerheid, zodat er steevast een vlotte doorvaart kan worden verzekerd. De tweede sluis wordt niet alleen breder, maar ook dieper dan de Kallosluis, zodat het potentieel van de Waaslandhaven volledig kan worden benut.'

Het Havenbedrijf Gent toonde zich verheugd dat de Vlaamse regering voor Terneuzen heeft gekozen voor de diepe zeesluis. Deze keuze ligt in de lijn van het advies van het Stakeholdersadviesforum Kanaalzone Gent-Terneuzen. De Gentse havenschepen stelde ook met tevredenheid vast dat de oorspronkelijke, strikte planning van ingebruikname van de nieuwe grote zeesluis in 2018 wordt aangehouden. Bovendien noteerde het Havenbedrijf, ook met tevredenheid, dat de minister de kostenonderhandelingen met Nederland nog dit jaar wil afronden.

bron: Schuttevaer.nl

De commentaren zijn gesloten.