15-01-11

Mediteer, no war

Niettegenstaande al de technologie en al de middelen die ingezet worden tegen terrorisme, is de Verenigde Staten nog geen stap dichter gekomen om het in te dijken. Terrorisme en oorlog is het grootste menselijk probleem van onze tijd. Deze vormen van geweld, en ook andere onzinnige vormen van geweld, drukken op onze samenleving en zorgen voor een grote sociale stress. Als men de sociale stress kan drukken, zou er veel zinloos geweld wegvallen, vooral oorlog en terrorisme. Zou dat niet mooi zijn?

Veel wetenschappelijk onderzoek is hiermee bezig. Zij zijn reeds tot een conclusie gekomen om sociale stress te verminderen: "Preventie: creeer geen gevaal dat er nog niet is".

Maharishi Mahesh Yogi probeert het met een oude Vedische techniek van onzichtbare verdediging.  Deze techniek wordt reeds gebruikt in verschillende godsdiensten om conflicten te vermijden. Door deze menselijke technieken die niet fataal noch destructief zijn, te gebruiken, zou het militaire systeem minder zichtbaar zijn in de samenleving, zodat de stress voor terrorisme afneemt. Zichtbare militairen zorgen vaak voor een stress, angst voor wat er zou kunnen gebeuren, want als zij op de straat rondlopen, wil dat zeggen dat iemand iets verwacht. Als je dit mechanisme wegneemt, neem je stress weg. Ook is er vaak een overduidelijke aanwezigheid van bewapende politie of militairen in de 'vuurlijn' tussen twee groepen die door deze militaire aanwezigheid nog meer vijanden worden van elkaar. Neem de zichtbaarheid weg van de gewapende staat, en de drempel om met elkaar te leven in respect en samenhorigheid is lager.

Een preventieve vleugel in het leger zou dit voor een groot stuk oplossen. Zij zouden getraind worden in de meditatie van Maharishi Yogi. Volgens wetenschappelijk onderzoek zou de groep die nodig is om via meditatie  de sociale stress te verminderen, afhangen van de grootte van de bevolking. Voor een bevolking van 301 miljoen mensen, zoals in de Verenigde Staten, zou men 1.735 mensen nodig hebben die dagelijks mediteren om positieve golven in de maatschappij te sturen. De groep die nodig is om de wereld te verbeteren is: 8.126 mensen.

Niet eens zoveel, op de keper beschouwd. Als deze 'militairen' zouden mediteren van 's morgens tot 's avonds zou dit de misdaad aanzienlijk doen verminderen en de levenskwaliteit zou enorm stijgen. Oorlog en terrorisme zou tot een nul worden herleid. Er is reeds een maharishi effect geregistreerd in de Verenigde Staten, in New York, in 1993. Het resultaat was toen gemeten en gecontroleerd door een onafhankelijk wetenschappelijk bureau. De misdaad is toen met 23% verminderd toen de TM-Sidhi groep in volle activiteit was. Het verslag van dit experiment werd toen in de Social Indicators Research gepubliceerd. Nadien zijn er nog experimentele onderzoeken gebeurd. In Mozambique werd IDT (Invincible Defense Technology) ingezet om de burgeroorlog te bestrijden. Vandaag gebruikt men het in Nederland, Bolivie, Colombie, Trinidad en Peru. De Verenigde Staten zijn bijna klaar met het trainen van hun militairen in deze transcendentale meditatie van TM-Sidhi. Indie werkt aan een globaal project, dit met burgers.

Hoe werkt nu dat IDF-systeem?

Het mechanisme wordt niet helemaal begrepen, toch liegen de studies er niet om. In de Journal of Social Behavior an Personality werd in 2005 een uitgebreide studie gepubliceerd en uitgelegd, in biologische termen. Onderzoek wijst uit dat door deze meditatie een krachtige neurotransmitter van serotine in werking treedt. Deze serotonine verhoogt het goed-gevoel en kan zelfs leiden of is het lijden, tot euforie. Lage dosissen van serotine lijden tot geweld  en agressie en lage emotionele gemoedsuitdrukkingen. Als er een groep mediteert met de TM-Sidhi methode, en zij communiceren met andere leden op andere plaatsen, er een grote productie opgang komt van serotonine en een verlaging van cortisol. Dit werd bewezen met wetenschappelijke onderzoekingen. In de bevolking die omringt is door deze mediterende mensen, krijgen we een outburst van serotonine en hierdoor een verlaging van vijandigheid, aggressie en geweld.

Dit alles werd meer complex en wetenschappelijk uitgewerkt door SAPRA (Security and Political Risk Analysis, een ngo in Indie) . Een jaar geleden vormden burgers in Nederland een groep en begonnen zelf een experiment. Zij ontketende zelf een Maharishi Effect. Daarna volgden Bolivie, Trinidad, Colombia en Peru. De test in Mozambique werd opgezet door de Verenigde Naties. In de Verenigde Staten is er een afdeling van het leger bezig om dit effect verder wetenschappelijk te bewijzen. In de practijk weten ze dat het werkt. De universiteit Harvard verleent zijn medewerking. Dr Brown onderzoekt de militairen die meewerken aan dit project. Zij ondervindt tegenwerking uit verschillende hoeken. Toch wil ze bewijzen dat het effect wetenschappelijk te verklaren is.
"Wij weten dat een oorlog die preventief gestopt kan worden, even belangrijk is als een oorlog winnen," lazen we in de nieuwe strategische regels van de Navy, Marine Corps en Coast Guard memo van oktober. Zij geven meer aandacht aan menselijke missies en aan internationale cooperatie. Colonel Brian M Rees, US Army, doctor in oorlogsstrategie, gaf onlangs zijn script uit met als titel: "De aplicatie van de strategie van Stress management bij het invoeren van Vrede." Hij spreekt over de MT-Sidhi methode als een volwaardige strategie.

Bron:
DAVID R LEFFLER, PhD - Executive Director, Center for Advanced Military Science at the Institute of Science, Technology and Public

14:39 Gepost door De Redactie in samenleving | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.