België staat de komende jaren voor een belangrijke opdracht. Het begrotingstekort moet van Europa drastisch beperkt worden. Geen sinecure voor een land zonder regering dat zijn rentevoeten fors ziet oplopen.

De ontslagnemende regering-Leterme doet er vandaag alles aan om een geruststellende en hoopgevende boodschap naar de financiële markten te sturen. Niet alleen in 2010, maar ook in 2011 zal België meer vooruitgang boeken dan wat Europa oplegt, klonk het na afloop van het kernkabinet.

Alle Belgische overheden samen sloten 2010 af met een begrotingstekort van 4,6% van het bbp, 0,2% beter dan oorspronkelijk begroot en dan wat het Europese stabiliteitsprogramma voorschrijft.

De regering wil dit jaar een 'gelijkaardig resultaat' voorleggen om onder de 4% te duiken, terwijl Europa maximaal 4,1% toelaat .

Leterme kondigde aan dat de regering van lopende zaken een begroting gaat opstellen indien er tegen midden februari nog altijd geen nieuwe bewindsploeg is. Het 'goede' nieuws is dat alle partijen al aangaven dat ze ervoor gewonnen zijn om in 2011 een beter begrotingsresultaat te bereiken dan aanvankelijk gepland was. Een tekort van minder dan 4 procent zou mogelijk moeten zijn, klonk het daar eerder al.

Leterme vroeg het Planbureau in december ook al om nieuwe macro-economische vooruitzichten op te stellen. Die moeten er tegen eind januari zijn.

Het kernkabinet zette ook het licht op groen voor een nieuw ontwerp van financiewet. Die moet ervoor zorgen dat indien nodig ook in de maanden april, mei en juni met het systeem van voorlopige twaalfden kan worden gewerkt.

Daarnaast kreeg de administratie de opdracht de begroting 2011 voor te bereiden. De regering gaat zelf ook bekijken welke mogelijke budgettaire maatregelen kunnen worden genomen. Midden februari wordt bekeken of een echte begroting zal worden opgesteld of eerder enkele punctuele maatregelen zullen worden genomen.

Intussen verklaarde minister van Financiën Didier Reynders aan Bloomberg dat ook de schuldgraad van ons land vanaf volgend jaar (2012) zal beginnen zakken, en ook dit jaar niet boven de symbolische drempel van 100% van het bbp zal uitkomen. In 2010 zaten we aan een schuldgraad van 97,2% van het bbp.