Sinds 1 oktober 2002 kunnen nummerplaten onder bepaalde voorwaarden ingeruild worden voor een abonnement van De Lijn. Wanneer het om de enige wagen van het gezin gaat, krijgen alle gezinsleden een abonnement, wat het verschil verklaart in het aantal aanvragen en het aantal toegekende abonnementen.

Het zogenaamde DINA-abonnement (Dienst Inruilen Nummerplaat voor Abonnement) gold tot voor kort telkens voor drie jaar, mits jaarlijkse verlenging. Op 11 februari 2010 werd de abonnementstermijn echter gewijzigd en verkort tot één jaar, met 50 procent korting op het abonnement het jaar nadien.

Sinds de start van het systeem in 2002 waren er 78.336 dossiers, wat resulteerde in 102.560 abonnementen. 'Een kwart van de abonnementhouders doet de termijn van drie jaar niet uit', zegt woordvoerder Tom Van de Vreken van De Lijn. De redenen die daarvoor opgegeven worden zijn divers. 

Zo sturen sommigen het abonnement zelf terug, of wordt de jaarlijkse verlenging niet aangevraagd of geweigerd omdat de omstandigheden veranderd zijn. Anderen verhuizen dan weer of hebben toch een extra auto nodig wegens gezinsuitbreiding of verandering van werk, aldus nog Van de Vreken.