30-12-10

Nieuw sociaal contract in EU

Dennis Pennelt, manager director van Eurociette is de stem achter het industriele arbeidsagentschap van Europa.

Hij zegt dat flexibiliteit de troef zal zijn op de arbeidsmarkt in de 21ste eeuw. De vraag zal niet zijn welk arbeidscontract er doorslaggevend zal zijn in deze tijden, wel hoeveel er zullen zijn. Als we terugkijken naar de Europese arbeidsweek die in november gehouden werd, georganiseerd door Eurociett, lijkt de klemtoon te liggen in flexibiliteit. De Europese arbeidsmarkt heeft in die week zijn visie voor de volgende 10 jaar uitgewerkt. De toekomst van werk in de nieuwe economische realiteit zal een waaier aan contracten teweegbrengen tussen werkgevers en werknemers. De laatste 20 jaar zien we reeds die tendens in de evolutie van de arbeidswetten. Er zijn reeds vele atypische manieren om werkgevers aan werknemers te binden en vice versa. De tijdelijke werkcontracten zijn geen anormaliteit meer, de uitzendbureaus hebben een heleboel taken bij gekregen, vaste contracten zijn niet meer zo vast, casual werk is in, we horen nu reeds van nul-uren contracten, job sharing, on-call werk, telewerk, lang lopende stagecontracten en zelfs family jobs.

In 2006 zag de EU commissie een stijging van de aangenomen werknemers die open stonden voor arbeidscontracten die anders waren dan de standaard modellen. Ook de eigen werk creatie won aan interesse. Men ziet hierin een stijging van 35% sinds 2001 en 40% sinds 2005. Deze explosie van andere types van arbeidscontracten tussen werkgevers en -nemers geeft de groeiende diversiteit weer van de arbeidskracht. Het is vooral de stijging van het aandeel van vrouwen op de arbeidsmarkt dat de aanpassingen aan een contract heeft veroorzaakt. Vrouwen nemen nu deel aan de arbeidsmarkt voor 60% in de EU regio. Zij vullen 8 miljoen nieuwe jobs in sinds 2000. Nieuwe werkcontracten werden voor haar ontwikkeld, dit om de flexibiliteit tussen haar en haar werkgever in wetten te gieten. Ook de economie vraagt om nieuwe aanpassingen, het is vooral de zero stock politiek, als ook de 'just in time' aspect en de outsourcing dat inspeelt in een nieuwe werkwijze op de arbeidsmarkt. Ook is er een nieuwe houding van de mensen op de werkvloer. Er wordt minder een lijn getrokken tussen werk en leven, er is meer balans tussen familie en overuren, thuiswerk, flexibiliteit van de te werken uren.

De nieuwe arbeidsrelatie tussen werkgevers en -nemers gaat van een subordinatie tot een win win overeenkomst. De EU commissie wil in deze waaiers van nieuwe arbeidscontracten geen wildgroei en neemt zich voor om een nieuwe standaard uit te werken waaraan dan eventuele aanpassingen kunnen gevoegd worden. Een arbeidscontract is nog steeds een bilateraal contract, dat al de betrokken partijen moet verdedigen. Geen enkele partij mag hierin een overhand hebben. De vakbonden werken permanent aan deze bilaterale relatie. Zij lichten vooral de werknemers in over nieuwe mogelijkheden en hun rechten en plichten hierin. De snelheid waarmee de maatschappij in deze eeuw zal veranderen, gaat gepaard met de verandering in de arbeidsmarkt. Er zijn meer multinationale bedrijven die mensen nodig hebben op verschillende posten, verschillende sectoren. Het werk is minder afgelijnd, zelfs niet meer regionaal gebonden. Er wordt meer en meer gewerkt met lange afstand technologie. Ook splitsen multinationals zich in kleine dochterbedrijven zodat ze meer concreet kunnen inspelen in de economische veranderingen van het bedrijf en meer gericht kunnen werken naar de noden van de economie. De logge grote bedrijven worden nu efficientere kleine bedrijven. Ook dat speelt mee in de overeenkomsten tussen werkgevers en nemers.

Dit vraagt niet alleen om een inzicht in de nieuwe werkcontracten, het vraagt ook een bezinning op gebied van het werk van de vakbonden. De bemiddeling krijgt een andere richting. Er zijn meer individuele werkers, of een joint venture tussen een groep werknemers en een bedrijf, de recrutering gebeurd anders, tal van dingen veranderen op de arbeidsmarkt, zodat ook de bemiddelingstaak van de vakbonden aan een verandering toe is.

"Onze maatschappij heeft een nieuw model nodig ivm de arbeidswet. Er moet aan gewerkt worden tussen vakbonden en werkgevers organisaties. Er moet een nieuw systeem worden uitgewerkt dat plaats geeft voor deze flexibiliteit en veranderingen. De arbeidsmarkt zal de economische situatie moeten volgen, anders zal er een wildgroei optreden die niet meer te overzien is. Daaraan wordt nu gewerkt door Eurociett en de Europese vakbonden en werkgevers organisaties. Om kort te zijn: we moeten een nieuw sociaal contract uitvinden."

Denis PennelI bron: euroNews

20:18 Gepost door De Redactie in samenleving, werken | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.