18-12-10

Octopus in de landbouw

CEJA, de Europese organisatie voor jonge landbouwers, stelde in Brussel het project ‘Agri-multifunctionality II’ voor. Op basis van case studies in de lidstaten wordt een trainingssysteem ontwikkeld dat jonge landbouwers moet voorbereiden op een ‘multifunctionele landbouw’ waarvan de taak ruimer is dan alleen voedselproductie. Het is een landbouw die de leefbaarheid van het platteland moet garanderen.


De Europese Unie heeft van duurzaamheid en multifunctionaliteit de objectieven gemaakt voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Toch is niet strikt afgelijnd wat precies onder ‘multifunctionele landbouw’ begrepen moet worden. Het is een open concept, een antwoord op de uitdagingen van de beperkingen van het platteland en een gevolg van de wijzigende maatschappelijke verwachtingen tegenover landbouw.

De vraag naar een kwalitatieve voedselproductie groeit, tegelijk worden ook milieu-, landschaps-, sociale en culturele waarden belangrijk geacht. Dit maakt de markt voor landbouwproducten meer complex, maar schept ook kansen voor Europese landbouwers. Het ‘Agri-multifunctionality II’-project wil jonge landbouwers door middel van opleiding helpen die kansen te grijpen. Door extra diensten aan de maatschappij te leveren, kunnen nieuwe activiteiten de inkomstenbronnen van een landbouwbedrijf diversifiëren.

Op die manier wil CEJA samen met projectpartners ASAJA, IFLS en CIPA-AT en het Spaans opleidingscentrum GranaForma als projectcoördinator de continuïteit op landbouwbedrijven garanderen. “De plattelandsvlucht van jonge mensen en de ondervertegenwoordiging van jonge starters in de landbouwerspopulatie, zijn immers twee ernstige bedreigingen voor de duurzaamheid van de Europese plattelandseconomie”, stelt CEJA. Eén op drie landbouwers in de EU is ouder dan 65 en staat op het punt zijn bedrijf stop te zetten. Slechts zeven procent van de landbouwers is jonger dan 35 zodat hun opvolging precair is.

“Opdat een jonge landbouwer zijn activiteiten zou kunnen diversifiëren, is het natuurlijk noodzakelijk dat hij de mogelijkheid heeft om een landbouwbedrijf op te starten”, zegt CEJA-voorzitter Joris Baecke. “Toegang tot grond en krediet, onvoorspelbare marktomstandigheden en kleine marges zijn de voornaamste obstakels voor een jonge starter”, aldus Baecke. “Daarom stellen wij een ‘Young Farmers Package’ voor waarmee het vernieuwde Gemeenschappelijk Landbouwbeleid prioriteit geven aan jonge landbouwers.”

Concreet vraagt CEJA dat de EU zou inzetten op de jonge generatie landbouwers om het begrip multifunctionaliteit te implementeren in de landbouw. CEJA beveelt daarom aan dat bij de hervorming van de directe steun een bijkomende financiële steun voor jonge landbouwers wordt voorzien die beperkt wordt in de tijd. Wat de steun onder pijler twee betreft, vraagt CEJA dat lidstaten die vandaag nog geen gebruik maken van de cofinanciering van investeringssteun, daar meer toe verplicht zouden worden. Ook een Europees opleidingsprogramma met bijhorende opleidingscheques voor jonge landbouwers zou onder pijler twee kunnen ressorteren, aldus CEJA.

Meer info: Agri-mulftifunctionality & Young Farmers Package

14:07 Gepost door De Redactie in belgische politiek, samenleving | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.