27-12-10

Kempen voor Hennep

0.jpgKemp of hennep, in het latijn Cannabis Sativa. In India werd cannabis gebruikt tussen 2000 en 1400 voor Christus en in de Arabische landen gaan de sporen terug tot de 13de eeuw na Christus. De Romeinen en de Grieken waren op de hoogte van de werking van cannabis en gebruikten het als medicijn. In de Middeleeuwen werd het in onze contreien gebruikt om kleren, touw en windkeringen te maken. Kemp of hennep associeert men vaak met illegale plantages, toch wordt het in onze streken reeds lang geleden gekweekt en was het gebruikt een traditie in de textiel. 

Hennep of kemp bevat de stof THC (tetrahydrocanabinol)- Marihuana bevat het meeste van deze THC. In vele landen is daarom de teelt van de plant verboden. In Europa zijn sinds 1989 hennepvarieteiten die maar 0.3% van deze stof bevatten en daarom legaal geteelt mogen worden. In Belgie is het toegelaten gehalte 0.2%. De plant die als genotsmiddel wordt gebruikt, bevat 10 tot 20 %.

Hoe meer THC hoe beter de vezels, en een doorgedreven gewasselectie heeft hier uitkomst geboden. De 270px-Hennepvezel_Cannabis_sativa_fibre.jpghennepplant is van de familie hopplant. Deze planten zijn snelle groeiers en verbruiken veel co2. De hennep heeft een mannelijke en vrouwelijk plant. De mannelijke hebben uitzonderlijk goede vezels. Vanaf 1992 kan je in Belgie legaal hennep planten, er zijn zelfs subsidies voor. Het gaat dan wel om de vezelhennep. Voor de inzaai moeten de teelters zich melden en voldoen aan de EU reglementering.

De Hennep of Kemp wordt gebruikt voor de vezels en voor de zaden. De stengel bevat twee soorten vezels, rond de houtige stengelkern zitten de lange, sterke vezels. Ze groeien in de lengte van de stengel. Deze vezels worden gebruikt om stoffen te maken. De stengelkern bevat korte vezels die gebruikt worden voor hun cellulose. De zaden zijn rijk aan eiwitten, vitaminen en mineralen. Ze bevatten geen psychoactieve stoffen. De zaden worden geroosterd of verwerkt in voedingsmiddelen of worden geperst tot olie. Koudgeperste hennepolie is lichtgroen en heeft een grassmaak. Het wordt gemaakt in dressings en margarine, bijvoorbeeld. Het is een gezonde olie met omega 3 en 6. Ook in cosmetica en in verven en zepen gebruikt men hennepolie.

polyned_canatex_350px.jpgHennep is de plant die precies past in de ecologie, in de duurzame landbouw en in het kader van de opwarming van de aarde. Door zijn enorme gave om Co2 op te slorpen, zijn veelvuldige toepassingsmogelijkheden en zijn nut als wisselteelt om de grond terug te voeden. Zij wortelen diep, groeien vlug en vormt een ideaal windscherm om fragiele plantjes te beschermen. Het afvalproduct van de hennep kan gebruikt worden als staldekking, het neemt tweemaal zoveel water op als stro en composteert vlugger.

 Hennep is geen familie van vlas, toch hebben ze veel gemeen. De vlasindustrie is al eeuwen oud in Vlaanderen. Het procede om de lange vezels uit de bast te halen is gelijkt. De hennepstengels blijven enkele weken liggen op het veld en door de invloed van regen, bodemvocht en bacterien komen de vezels los van de stengel. Men noemt dit proces: dauwrotting. Daarna volgte het braken, scheiden van de houtbast en vezel. De vezels zijn 20 cm lang, men kan ze spinnen en weven. De stof is stevig en van hoge kwaliteit.  De hennepvezels zijn sterker dan die van vlas.
De trekkracht van de hennepvezel is 25 keer groter dan van vlas. Eén hectare hennep levert driemaal meer jeans1.jpgvezels op dan een vlasakker van vergelijkbare oppervlakte. Daarom werden vanaf de middeleeuwen hennepvezels gebruikt voor het maken van papier, scheepstouwen, zeilen, visnetten en kledij. Door de komst van jutte, sisal en katoen en meer nog de kunststofvezels is hennep echter in de vergetelheid geraakt. Maar daar komt intussen verandering in. Men gebruikt al hennepproducten om kunststof op basis van fossiele brandstoffen te vervangen, dit in asbest in remschijven en dashboards. Ook om papier te maken moet men minder chemicalien gebruikten om de pulp te wassen. Het is makkelijk te recycleren.
Hennep is in de moderne tijd lang verguisd en verfoeid, maar het zou wel eens de plant van de toekomst kunnen zijn. We hebben hem al die tijd alleen op een verkeerde manier gebruikt. Ook in de landen waar ze nu nog Coca planten om te overleven, zou men kunnen overstappen naar de hennepplant. De reststof na al zijn mogelijkheden, wordt ook nog eens gebruikt om ethanol te maken, waaruit men biobrandstof kan vervaardigen. Het wordt gebruikt in binnenpanelen voor vliegtuigen, airbags, surfborden, het is een bijproduct van beton, dat het beton lichter en sterker maakt. Spaanplaten met hennepvezels zijn tuim van toepassing in verschillende industrien.
Bron: wikipedia.

hennep_als_voedselgewas.jpgHennep is niet nieuw. Er werd reeds in de vorige eeuw gebruikt gemaakt van andere mogelijkheden dan zijn psychoactieve. Rudolf Diesel liet zijn prototype draaien op hennep, Henry Ford bouwde in 1920 een auto waarvan het koetswerk voor 70% uit hennep bestond. De eerste Levi spijkerbroeken zijn van hennep gemaakt. Jeans van hennep kan 5 keer langer mee dan die van katoen.

In de landbouw wordt vaak de benaming Kemp gebruikt, dat is een oudere naam voor Hennep en verwijst niet zo zeer naar zijn slechte faam. Met de benaming Kemp wordt tegenwoordig de hennep bedoeld die geen hoge psychoactieve bestanddelen bevat.
In al onze buurlanden en in de VS is kempvoeding een groot succes. In België is die ook op de markt. Een tiental telers en verwerkers wil ermee aan de slag, maar zou graag een betere juridische basis hebben dan het huidige gedoogbeleid. Daarom diende Wervel een aanvraag in bij de minister om een uitzondering te maken voor kemp, die trouwens op zijn THC gehalte gecontroleerd wordt in het veld door de gemeenschapsregeringen.

Dit is al de tweede minister die het politiek niet aandurft het thema te behandelen. Daarom willen we de druk opvoeren.
Enerzijds door veel te bellen naar de administratie en het kabinet. Anderzijds door contact op te nemen met Waals minister van economie Malcourt. Malcourt heeft een interessegroep kemp opgericht in Wallonië om de teelt en de verwerking ervan te promoten. Ondertussen brouwt men in Wallonië zelfs al kempbier.1083.jpg

Omwille van de verhoogde intensiteit aan telefoons en contacten, zoekt Wervel een vrijwillige medewerker die zijn/haar schouders wil zetten onder de promotie van kemp in België. Degelijke omkadering is voorzien door de persoon die het lobbywerk coördineert. Een degelijk dossier met wetenschappelijke referenties en steun van de grote stakeholders (Boerenbond, ABS, Colruyt, Delhaize, Bioforum, FWA, Fugea en andere) ligt aan de basis van dit lobbywerk. Er is ook de mogelijkheid om mee te gaan naar het Europees Kemp Seminarie in mei. Neem contact op via patrick AT wervel PUNT be.

lees meer

De commentaren zijn gesloten.