Op de website van de Libanese krant Al-Akhbar zijn verschillende vertrouwelijke Amerikaanse documenten te bekijken. In een van de teksten laat de Amerikaanse ambassade in Marokko haar licht schijnen over de zaak tegen Abdelkader Belliraj. Het is niet duidelijk of de documenten iets te maken hebben met WikiLeaks.

De conclusie is dat de rechtszaak in eerste aanleg niet eerlijk is verlopen. Johan Jacobs van de Belgische ambassade verklaart in het document dat een rechter onmogelijk 35 verdachten kan veroordelen in de twaalf uur die volgen op de slotpleidooien.

Heel wat bewijsstukken zijn volgens Jacobs door België aangeleverd in het Nederlands en het Frans en werden nooit vertaald. De verdediging vroeg de vertaling in het Arabisch, maar dat gebeurde slechts gedeeltelijk.

De meeste verdachten op het proces in eerste aanleg gingen in beroep tegen hun veroordeling. In juli van dit jaar kwam het proces voor het hof van beroep dat de levenslange celstraf voor Belliraj bevestigde. Hij stond samen met meer dan dertig andere beklaagden terecht wegens het beramen van terreuraanslagen in Marokko. De Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken wil maandag niet kwijt of er kan worden opgetreden tegen de lekken.

Bron:destandaard.be

Wikileaks of Wikilies?

Dat is de titel in een artikel in de Pravda. Zij analizeren de documenten en komen tot de vaststelling dat het meeste materiaal gewone dagelijkse roddel is. Hier en daar is er wel wat gekonkelfoes blootgelegd, geven ze toe. Maar ook dat zijn dan weer geen publieke geheimen. Als je de roddel een beetje analyseert zie je, volgens Pravda, dat de concentratie over sleutelanden gaat, waar de Amerikanen wat meer onenigheid willen. "Je ziet de aanval op de BRIC-landen. Deze landen groeien steeds dichter naar elkaar en worden sateliet landen in hun regio. Zij kunnen zich op langere termijn onafhankelijk opstellen van de Verenigde Staten." Staat in het artikel te lezen. Dit is sociaal-economisch een goede zaak voor vele minder-ontwikkelde landen. Om juist daar onenigheid te zaaien, is een winst voor de Amerikanen, luidt het. Pravda ziet de 'cables' over Indie-Pakistan, over Argentinie-Brazilie-Chili, "wij" (de russen) en China. Is dit toeval of is Wikileak een hoog gespeeld pokerspel? Zit er een dubbele agenda achter of is het een actie van humanitaire rebelie? Vragen ze zich af in de russische krant.

De Analyse van de Russen geeft niet echt een antwoord. Het is makkelijk om een paar 'cables' te belichten en zo een sfeer te scheppen om mischien de aandacht af te leiden van andere 'cables' die niet zo gunstig zijn voor de Russen of andere grootmachten in wording.

Dat het WL-schandaal groeit, staat vast. In vele landen worden verschillende politikers ontmaskerd, bepaalde strategiën in een duister daglicht gesteld. Kortom: de politiek staat in zijn blootje. En dat brengt me tot een andere gedachte. 'De club der wijzen' zoals eerder reeds in een artikel verschenen in deze krant. Een club van de scandinavische en Balkanlanden. Is dit misschien de toekomst voor de politieke wereld? Reeds in de jaren 70 werd de val van de politieke classe voorspeld door een 'helderziende'. Mario de Sabato, Fransman, in zijn boek 'Confidences d'un voyant' schrijft in zijn boek dat hij een visie had dat de politiek in zijn hemd zou gezet worden en voor de bevolking niet meer geloofwaardig zou overkomen. Dit zou globaal gebeuren en met een korte tussenperiode zouden verschillende landen hun politiekers veranderen door mensen die wijs zijn.

"Dit proces zou volgens hem beginnen in het begin van de 21ste eeuw. Mensen zullen dan nog wel verschillende ideeën en ideologieën hebben maar de polarisatie zal geleidelijk verminderen. De politieke klasse zal door zijn eigen confirmisme verdwijnen en achterhaald worden door de bevolking. Uiteindelijk zal de liefde voor de mensheid overheersen. Er zal aan de politiekers gevraagd worden om een wijze op hun plaats in de senaat te zetten. Dit zal globaal en bijna tegelijkertijd in verschillende landen gebeuren, hoewel in vizioenen 50 jaar een korte periode is. Toch zal de politieker zijn persoonlijke interesse moeten afleggen of aftreden en dit onder druk van de wereldmassa. Hoe de globale actie op gang zal komen, is niet helemaal duidelijk."

Is Mario de Sabato het brein achter Wikileaks? Of was hij werkelijke een helderziende met een gave? En zijn er wel genoeg wijzenom al de politiekers te vervangen?Uitleggers van profetieën, zowel van bijbelse als niet-bijbelse zieners (Nostradamus, Edgar Cayce, Jeanne Dixon, Mario de Sabato) voorzien belangrijke veranderingen op alle terreinen van het leven, uitgerekend in deze tijd. Die veranderingen hebben oa te maken met het Aquarius-tijdperk, dat volgens sommigen al begonnen zou zijn, volgens anderen ergens aan het begin van deze eeuw echt zal doorbreken. Er wordt, in de dodezee-rollen, ook vermeld dat Jezus in het jaar 0 naar ons kwam om de wereld voor te bereiden op het tijdperk van Aquarius, dat zou intreden in de 21ste eeuw, 2000 jaar na zijn komst. Of er een verband is, de toekomst zal het uitwijzen, tenzij de redactie in het kort een vizioen ter verduidelijking krijgt.