Heel wat vooraanstaande Europese regeringsleiders, onder wie Angela Merkel en Nicolas Sarkozy, hebben de schuld voor de eurocrisis gelegd bij niets ontziende en onethische speculanten. Die worden dan doorgaans gezocht in de Engelstalige wereld - de financiële centra van Londen en New York. Vaak worden hen ook politieke intenties toegedicht, als zouden ze uit zijn op het einde van de muntunie.

Maar de overtuiging van de Europese Commissie, het uitvoerende orgaan van de Europese Unie, is dat landen als Griekenland, Ierland en Portugal hun problemen alleen aan zichzelf te danken hebben. Dat blijkt uit een vertrouwelijk document waarop de Nederlandse krant Het Financieele Dagblad de hand kon leggen, na een procedure waarin Europa verplicht kan worden om bepaalde beleidsdocumenten vrij te geven.

In politieke kringen wordt er vaak van uitgegaan dat speculanten de koersen op de kredietderivatenmarkt manipuleren om zo het vertrouwen van de beleggers in een land onderuit te halen, maar de opstellers van het rapport toonden aan dat daar geen sprake van is. Integendeel zelfs: kredietderivaten zijn een goede zaak geweest voor een land als Griekenland, omdat ze institutionele belegggers toelieten om tegen een aanvaardbaar risico toch nog staatspapier van dat land te kopen. Zonder die derivaten zou de crisis dus mogelijk nog sneller of erger hebben toegeslagen.

bron:destandaard