04-12-10

WikiL een terrorist?

Dat WL enige discussie losweekt is duidelijk. De menselijke drift om de schuld bij een ander te leggen komt hier glashelder bovendrijven. Het internet wordt weer maar eens aan banden gelegd, gerechtelijke spelletjes vieren hoogtij en de diplomatie en de politiek draaien op volle toeren, al is het dan ook in stilzwijgen. Sommigen bestempelen hem als een terrorist, maar kan men een individu of een beweging die voor vrijheid en 'waarheid' vecht, voor een internationale rechtbank te dagen ? Zo nee, voor welke nationale rechtbank kan hij dan gedaagd worden, op welk grondgebied heeft hij -welke- terroristische daden uitgevoerd? Een hele juridische kluif. De VN houdt zich al jaren bezig met dit probleem.


"Muziek en politiek, ook al rijmt het, je kan ze niet mixen." Dat zei de Israelische producer van een internationale shows toen vele artisten hun tour in Israel afzegde als boycot tegen Israel na de bloedige aanval op de humanitaire hulp in de Gaza. Groepen zoals British band, The Pixies en Elvis Costello zegden hun concerten op in Tel Aviv en Shuki Weiss, de organisator van deze optredens zei dat dit 'cultureel terrorisme' is.

Het is misschien niet verwonderlijk dat het Commité der bestrijding van Terrorisme, afdeling van de VN en bijeengeroepen in december 1996, verlamd werd toen ze een akkoord wilden maken over de term 'terrorisme'. Vorige maand werd er weer een poging ondernomen, de vraag ging toen over: 'vrijheidvechters' en 'staat-gesponserd terrorisme'. Begrippen die moeilijk te omlijnen zijn. Ook toen werd er niet echt een overeenkomst bereikt. Er valt moeilijk een concensus te vinden over de terminologie.

Toen Israel in commandostijl 9 humanitaire activisten doodt (mei, 8 ervan waren Turken) tijdens een aanval op een humanitaire vloot in de Gaza, zei Erdogan dat dit staatsterrorisme was. "Zelfs rovers, tirannen en piraten hebben zo hun eigen code over wat er ethisch kan, en dat is niet het geval met terrorisme ook niet als ze doden in de naam van de staat (dat bovendien lid is van de UN)" zei Erdogan.

Het kladje van de overeenkomst dat in 2001 in Indie werd gemaakt, kreeg de zegen van vele delegaties op hoog niveau. Maar toch bleef het op een paar belangrijke zaken ergens steken. Bijvoorbeeld werd er voorgesteld om staats-gesponserd terrorisme of bepaalde staatsacties strickter te beschrijven in de overeenkomst. Anderen waren dan weer tegen dit voorstel omdat staatsacties onder andere internationale wetten vallen en er dan een overlapping zou komen, wat het allemaal nog ingewikkelder zou maken.

Er werd ook voorgesteld om bepaalde vrijheidstrijders en vrijheidbewegingen uit de overeenkomst te houden. Maar ook dat stuitte op verzet. Het nieuwe verdrag zou zaken moeten dekken die nu nog niet gedekt zijn in de 13 reeds bestaande overeenkomsten over terrorisme onder toezicht van de VN. Kunt u nog volgen? Dan ga ik nog wat verder.

Mouin Rabbani, de schrijver van het Midden Oosten rapport, verduidelijkte dat de term 'terrorisme' een epithetos is. Dit is het Grieks voor 'bijvoegsel' of additief. Het is een beschrijvend woord voor iets dat wijdverspreid is en algemeen geweten of gekend. Een epithetos heeft verschillende vormen en bedoelingen, gebruikt door mensen in verschillende situaties, maar waarmee iedereen dadelijk - in het algemeen- weet wat er mee bedoeld wordt. Volgens Mouin wordt deze term nu gebruikt om vijanden in een onaanvaardbare positie te duwen, zonder daarmee een welomschreven term te gebruiken waarmee wordt aangeduid wat precies de criminaliteit was of is van de daden. Er worden acties mee bedoeld die niet onder de oorlogsmisdaden vallen en er nog niet in vervat zitten, enz.

"Er is een punt bereikt dat de acties van de gewapende Palestijnse Arabieren die een militair Israelisch doelwit willen treffen gekenmerkt wordt als een terroristische daad, terwijl het bewapende Israelische leger dat 'per ongeluk' burgerdoelwitten raakt, gedelibereerd wordt als wettelijke staatsverdediging."

"In het Midden Oosten wordt de term terrorisme gebruikt naargelang de etnische oorsprong van de dader en niet naar zijn daden," voegt hij er aan toe, "zo komen we van realisme in absurdistan. Zo wordt de bestraffing van de  Palestijnse bevolking in Gaza en de geweldacties die er vele mensenleven kosten, onder de noemer 'terrorisme vervolging' gezet. Rohan Perera, de voorzitter van de AD Hoc Commité tegen eliminatie van Terrorisme, wil een consensus bereiken die aangepast is aan een operationele definitie in de criminologie in plaats van in een veralgemenende definitie. De vorige benadering die opgenomen is in de 13 voorgaande conventies over terrorisme, vermeed de moeilijkheid om een ander probleem te omschrijven, nl dat van de acties van vrijheidsbewegingen. "De vraag is of staatsterrorisme wel onder de generale principes valt van internationaal recht, aangezien het niet mogelijk is om een individuele criminele verantwoordelijkheid te plaatsen in het instrument van de internationale wetgeving. Een individu kan je niet bij internationale wetten vervolgen." legt Rohan uit. 

"De onderhandelingen begonnen in 2000 en het kwam dicht bij een overeenkomst in 2001 na 11/9 NY. Daarna werden er enkel nog kleine succesje geboekt om tot een consensus te komen." Op de vraag of er ooit een overeenkomst zal gemaakt worden over dit thema, zei Palitha dat de internationale gemeenschap zelf een terroristische actie zal blijven veroordelen, wat de definitie of de wet ook zegt. Ook als het terrorisme voor politieke doeleinde wordt gebruikt, door wie ook. Toch is een klare wettelijke definitie nodig, dit zal ook een duidelijk signaal de wereld in sturen aan diegene die blootstaan aan terrorisme en aan diegene die het willen gebruiken om hun on/wettelijke goals te bereiken.

Palitha: is een diplomaat van Sri Lanka die lang secretaris is geweest van het vredesproces, VN. Werkt voor de Verenigde Naties in Zwitserland.

Mouin Rabbani is een onafhankelijke expert van het Midden Oosten, journalist en schrijver.

Rohan Perera is raadgever van de minister van buitenlandse zaken van Sri Lanka.

bron:pravda

De commentaren zijn gesloten.