02-12-10

De fanfare van honger en dorst

Met de eerste winterkoude levert Kamiano, het daklozenrestaurant van de Sint-Egidiusgemeenschap in Antwerpen, een extra inspanning om de dak- en thuislozen aan een warme maaltijd te helpen.

Met de KamianoMobiel, een ouderwetse bakfiets, organiseren de vrijwilligers 's avonds een soepbedeling in de buurt van het Centraal Station. De KamianoMobiel houdt halt op het Astridplein, de De Keyserlei en het Kievitplein. De permanente stations- en gangenbewoners worden getrakteerd op soep.


Het komt steeds vaker voor dat je op de straten van de grootsteden mensen in vuilnisbakken naar eten ziet zoeken. Eten vinden blijft ook voor de armen in Europa een hoofdprobleem.

Iemand te eten geven is een oude waarde, die bestaat in alle culturen. Het is een gebaar dat zonder meer verwijst naar de waarde van het leven. Voor het geweten van de christenen is het schandaal van de honger cruciaal. Denk maar aan de parabel uit het evangelie waar de vrek uitbundig feestviert terwijl de arme Lazarus voor zijn deur ligt. Ook in de joodse of islamitische cultuur vind je de waarde van iemand te eten te geven terug als vorm van gastvrijheid.

Dat er mensen zijn die honger lijden, bevraagt uiteindelijk iedereen, gelovigen en niet-gelovigen. De vraag om eten moet onmiddellijk worden beantwoord. De hongerige kan immers niet tot morgen wachten. Daarom staat ze ook in het hart van elke cultuur van solidariteit.

Uit dit bewustzijn zijn de restaurants voor de armen ontstaan. Eerst in Rome, later ook elders in Europa. In Antwerpen startte het restaurant Kamiano in 1994. Sinds 1990 ondersteunt de gemeenschap ook een restaurant in Moskou, dat werd opgestart door Alexander Ogorodnikov voor arme bejaarden en mensen zonder vaste verblijfplaats. Ook in de gevangenissen van Afrika of in psychiatrische klinieken van Albanië behoort het brengen van warme maaltijden tot de vaste activiteiten van de mensen van Sant’Egidio.


Het restaurant in Via Dandolo te Roma 

In de restaurants krijgen de gasten gratis een warme en volwaardige maaltijd. Het familiale en gastvrije klimaat is er van cruciaal belang. Wie komt eten, wil niet alleen zijn maag vullen, maar heeft er ook nood aan vriendschap, respect en menselijke warmte die hij of zij maar al te vaak moet missen.

De aandacht voor de waardigheid en de persoonlijkheid van ieder blijkt ook uit de netheid van de ruimtes en uit de beleefde houding van diegenen die opdienen aan tafel. Het eten zelf krijgt natuurlijk ook speciale aandacht. Zo wordt rekening gehouden met de etensgewoontes van elke religieuze traditie. Waar er veel moslims komen eten, wordt bijvoorbeeld nooit varkensvlees geserveerd.

Vrijwilligers die zich gratis inzetten, staan in voor de bediening aan tafels.

In Rome heeft de mensa aan de Via Dandolo sinds de opening in 1988 meer dan honderdduizend personen ontvangen en werden er meer dan 2,2 miljoen maaltijden verdeeld. In Antwerpen worden telkens 300 maaltijden verdeeld aan mensen in moeilijkheden allerhande.

Kamiano is de naam van de daklozenrestaurants van Sant’Egidio in België. Momenteel zijn er twee: één in Antwerpen (sinds 1994) en één in Brussel (sinds 2009).
De naam verwijst naar pater Damiaan (1840-1889), door de melaatsen van Molokai 'Kamiano' genoemd. Deze universele figuur, heiligverklaard door paus Benedictus XVI  op 11 oktober 2009, staat symbool voor een authentiek engagement voor de armsten en de zwaksten, over alle ideologische grenzen heen: hij sprak de taal van het hart en het respect.
Kamiano staat voor waardering voor de uitgestotenen van onze samenleving. Daklozen en mensen in moeilijkheden kunnen er terecht voor een verse warme maaltijd. Voor hen is dat gratis. De maaltijden worden overwegend via giften bekostigd.

De complexiteit van de straat
Er is niet veel nodig om op straat terecht te komen. Een grote tegenslag, verlies van werk of van een dierbare, gezondheidsproblemen, een breuk met familieleden, een echtscheiding, schulden,... Een complex samenspel van factoren kunnen mensen met een ‘normaal’ leven snel op straat doen belanden. Want dakloosheid is geen keuze: je tuimelt erin.
De materiële oorsprong van dakloosheid is bijna altijd te herleiden tot affectieve breuklijnen (opgeven van familie- en/of sociale banden). Een affectieve breuk kan grote materiële schade aanrichten, gaande van jobverlies met gevolgen voor huisvesting tot emotionele ravage (alcohol- of drugverslaving, depressie, marginalisering). De grootste vijand van de dakloze is de gedwongen eenzaamheid van het straatleven. Die maakt velen angstig, onzeker of ziek.

De menukaart van Kamiano
Kamiano doet meer dan hongerigen spijzen. Het geheim van Kamiano schuilt vooral in de onbetaalbare ingrediënten: een goede maat sympathie, aangelengd met een dosis jarenlange trouw, een scheut ontwapenend en volgehouden respect voor ieders persoonlijke waardigheid., … Geen anonieme gaarkeuken, geen snelle hap: hier wordt vooral het hart van een gekwetste medemens verzadigd. De ervaring leert dat het vaak zinvoller is te luisteren dan te praten, en mooier te geven dan te ontvangen.
Kamiano werkt sterk op deze affectieve en persoonlijke component. De jarenlange vriendschap brengt voor velen het heilzame effect van een nieuw zelfrespect en een emotioneel genezingsproces met zich mee. Velen vonden er de moed hun lot opnieuw in handen te nemen. In die hervonden eigenwaarde zoeken we samen naar oplossingen om zo snel mogelijk hun toestand te verbeteren. Dat gebeurt in samenwerking met verschillende organisaties en diensten in de sociale sector.

lees meer

15:00 Gepost door De Redactie in belgische politiek, samenleving | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.