01-12-10

Agroforestrie

De natuur in Wallonië wil zich herpakken. De Lynx vindt terug de weg naar de Belgische bossen en boeren kijken de kat uit de boom.


Lynxen hebben zich gevestigd in de Franse Ardennen en in de Duitse Eifel. Het is vrijwel zeker dat ze ook al zijn teruggekeerd naar de Waalse bossen, waar ze ooit volop in het wild leefden. Er is genoeg prooi voor ze en spoedig zullen ze hier dan ook worden gezien. Dat denkt althans de Waalse natuurgids en lynxkenner Bernard De Wetter, die een boek over deze katachtige schreef: Le Mystère Lynx - quand le lynx réapparaît en Ardenne. Daarvoor kreeg hij een prijs van de Académie française, en dat is bijzonder voor een buitenlander. De lynx of los heeft een groot aanpassingsvermogen en kan zich goed verbergen. Hij is niet gevaarlijker dan een wild zwijn. Meer bij L'Avenir / Meer over het boek en online bestellen

bron: waalsWeekblad.be

Agroforestrie neemt haar eerste stappen in het zuiden van ons land. De grond van Wallonië is moe en leeg. Een methode om dit weer op te krikken waait over van Canada: Agroforestrie. Het planten van bomen in graslanden en langs de akkers zou de grond helpen om terug op zijn positieve te komen. Technology Centre Stree agronomisch en Ontwikkeling Centrum voor Agroforestry Chimay proberen projecten op te zetten om de verdiensten van hun onderzoek aan te tonen in de praktijk.

Ze stuiten echter vaak op een verouderde wettelijk kader en de sceptische houding van Waalse boeren. "Voor velen van hen is het een echte revolutie om hoge productiviteit in de landbouw en milieu te combineren, de boom zien als een bron van inkomsten is een stap te ver. Als het practisch bewezen is dat het helpt, zullen de boeren misschien wel volgen, meent de beheerder van Agroforestrie, maar dan moet de regelgeving nog aangepast worden. En wie zal de verandering inspireren?

Benoit Noel is een landbouwingenieur. Zijn huidige projecten van de landbouw binnen de Lokale Actiegroep Pays de Condruses, een vzw opgericht in 2008 groepeert 7 gemeenten (Anthisnes, Clavier, Marchin, Modave, Nandrin, Ouffet en Tinlot) en 26 leden van de prive-sector toerisme, landbouw, cultuur, enzovoort. De vereniging houdt toezicht op lokale initiatieven (plantaardige productie, collectieve taxi's, het behoud van water, enz..) en bevordert duurzame ontwikkeling in de regio. "Dit jaar zal de vereniging helpen bij een boer in Condruses bij de plantage van rijen bomen in zijn percelen, een proefproject in Wallonië, terwijl in Frankrijk, dit systeem al meerdere fans heeft en ingeburgerd is in het landschap, staat het hier nog ver van de kinderschoenen. " Noel Benoit herinnerde aan het boek van Jared Diamond "Collapse", dat het juist de beschavingen waren die bomen uit hun landschap haalde die verdwenen.

Centre des technologies agronomiques de Strée : http://cta-stree.be/

Centre de développement agroforestier de Chimay : http://www.cdaf.be/Pays des Condruses : http://www.galcondruses.be/

De commentaren zijn gesloten.