26-11-10

Te vroeg geboren kindjes

Een te vroeg geboren kind. Het is niet iets om zorgeloos aan voorbij te gaan. Al te vaak denkt men dat met een verlengd verblijf van de boreling in een couveuse het probleem is opgelost. Toch blijven ouders achteraf met heel veel vragen zitten. Daarom stellen Kind en Gezin, de Vlaamse Vereniging van Ouders van Couveusekinderen (VVOC) en de Koning Boudewijnstichting op deze Dag van het Vroeggeboren Kind, het ‘Groeiboekje voor ouders van premature kinderen voor’. In verschillende afdelingen Neonatologie verspreidt VVOC vandaag ook informatie. De Koning Boudewijnstichting en de VVOC dringen bij de overheid aan op een actief beleid van langdurige opvolging van deze kinderen.

 

  • Een vroeggeboorte komt maar zelden voor
  • Een vroeggeboorte is een gewone bevalling maar dan gewoon wat vroeger.
  • Een prematuurtje is zoals een gewone baby maar een maatje kleiner. In de couveuse moet het nog wat groeien en aandikken.
  • Eens een prematuurtje naar huis mag is alles achter de rug.
  • Ze starten wel met een verschil maar ze groeien daar wel uit.

Dit zijn vijf misvattingen over prematuren.
Zo bijvoorbeeld over het aantal. Jaarlijks bevalt ongeveer 7% van de moeders te vroeg. Rekening houdend met tweelingen en meerlingen komt dit overeen met meer dan 8% van de kinderen. Concreet wil dit zeggen dat er in elke kleuterklas 1 à 2 kinderen te vroeg geboren zijn.
Een vroeggeboorte is ook een traumatische gebeurtenis die een grote impact heeft op het hele gezin: het kind, de moeder en de vader. Het kind is niet klaar om zelfstandig buiten de moederschoot te functioneren maar ook de ouders zijn vaak niet klaar voor de komst van hun kind en moeten nog een hele weg afleggen in hun ouderschapsgevoel.

Voor veel premature kinderen is medische hulp noodzakelijk om te kunnen overleven en zich maximaal te ontwikkelen. De impact van een vroeggeboorte op het kind en het gezin reikt vaak veel verder dan de opnameperiode op neonatologie. Veel ouders beseffen pas na de opname of zelfs verschillende maanden later hoe zwaar de periode is geweest en krijgen een terugslag. Depressies komen dan ook niet zelden voor. De kinderen zelf hebben doorheen de eerste twee levensjaren vaak nog achterstand in te halen en zijn kwetsbaarder voor infecties. Zeker tijdens deze kostbare jaren is de juiste ondersteuning van groot belang.

Groeiboekje en folder voor anderstaligen
Het groeiboekje is een hulpmiddel voor alle ouders met een kindje geboren tussen 32 en 37 weken zwangerschap. In 7 hoofdstukken en aan de hand van talrijke vragen krijgen de ouders informatie over hun kind. Er zijn de basisvragen zoals ‘Waarom moet een premature baby langer in het ziekenhuis blijven?’ of ‘Hoe raak ik mijn baby’tje best aan in de couveuse?’ maar ook de minder voor de hand liggende vragen zoals ‘Hoe herken je een veilige of onveilige gehechtheid bij een kind?’ of ‘Mijn kindje strekt zich voortdurend. Is dat normaal?’
Het groeiboekje is gratis te bestellen via het Contactcentrum van de Koning Boudewijnstichting op het nummer 070-233 728 begin_of_the_skype_highlighting              070-233 728      end_of_the_skype_highlighting bij de Koning Boudewijnstichting (bestelnummer 1970) en te downloaden via deze website.

Het VVOC heeft ook een folder voor anderstaligen klaar. Op de afdelingen neonatologie van de ziekenhuizen komen steeds meer ouders van andere nationaliteiten toe. Om hen de elementaire informatie te bezorgen werd een folder gemaakt met veel foto’s en begeleidende tekst in de taal van de ouders. De folder zal in het NL-Eng en NL-Fr worden aangeboden. Zoveel mogelijk andere talen zullen kunnen worden gedownload in pdf-vorm op de website van VVOC. 

Aanbeveling
De VVOC pleit al jaren voor een systematische, gespecialiseerde, multi-disciplinaire en langdurige opvolging van kinderen die te vroeg geboren zijn en krijgt daarbij de steun van de Koning Boudewijnstichting. In 2000 werd door de vereniging van kinderartsen een consensus bereikt over de voorwaarden waaraan een goed follow-up programma voor premature kinderen zou moeten voldoen en werd er een standaardprotocol opgesteld. In 2008 werd een KB goedgekeurd in verband met follow-up van vroeggeboren kinderen. Recent werd binnen een werkgroep van het RIZIV met specialisten een consensus bereikt over wat een opvolging van extreem prematuren concreet moet inhouden. De voorbije weken kondigde de huidige ontslagnemende regering aan dat er een budget van 2 miljoen euro werd vrijgemaakt voor de opvolging van deze extreem prematuren (minder dan 1,5kg en/of geboren voor 32 weken zwangerschap). De VVOC en de Koning Boudewijnstichting zijn hierover bijzonder verheugd, maar blijven ook pleiten voor een betere opvolging van de gewone prematuren (geboren tussen 32 en 37 weken zwangerschap). Het groeiboekje dat vandaag wordt voorgesteld vormt hier een eerste bijdrage toe.


Over VVOC
De VVOC helpt ouders die de moeilijke ervaring van een vroeggeboorte of ziekenhuisopname van hun baby doorworstelen, zowel tijdens de opname als nà het ontslag uit het ziekenhuis. De vereniging biedt deze ouders een luisterend oor en geeft steunend advies waar nodig. De VVOC behartigt de belangen van couveusekinderen en hun ouders zowel op Vlaams, nationaal als Europees niveau. Tot slot wenst de VVOC ouders, hulpverleners en andere geïnteresseerden informatie verschaffen over de wereld van couveusekinderen en hun gezin oa via de website.  

Over de Koning Boudewijnstichting
Samen werken aan een betere samenleving
De Koning Boudewijnstichting is een onafhankelijke en pluralistische stichting die jaarlijks zo’n 2.000 organisaties en individuen financieel steunt, een forum biedt voor debat en reflectie, en filantropie stimuleert. Met een werkbudget van 30 miljoen euro wil de Stichting ook in 2010 bijdragen tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit. We werken vanuit Brussel en zijn actief op regionaal, Belgisch, Europees en internationaal niveau. Onze Raad van Bestuur tekent de krachtlijnen uit voor het beleid. Dat wordt gerealiseerd door een 50-tal medewerkers. De Stichting werd in 1976 opgericht toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was.

Over Kind en Gezin
Kind en Gezin is een intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid van de Vlaamse overheid. Het agentschap maakt deel uit van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en heeft als missie: “Samen met zijn partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zoveel mogelijk kansen te creëren.” De kernopdracht van Kind en Gezin omvat de regie van de kinderopvang en de organisatie van de preventieve gezinsondersteuning. 

De commentaren zijn gesloten.