26-11-10

Balkan Monitor enquête

Gallup en het Europees Balkanfonds maken vandaag de resultaten bekend van de Balkan Monitor-enquête die in 2010 werd uitgevoerd. Vier jaar na de eerste enquête tonen de trends van de Balkan Monitor hoe de opvattingen en omstandigheden in de Balkanlanden veranderd zijn. In de recentste editie kwamen vele nieuwe thema’s aan bod, zoals hoe de opvattingen over het belang van godsdienst veranderd zijn tijdens de onderzochte periode, en in hoeverre mensen van mening zijn dat hun leven door de georganiseerde misdaad wordt beïnvloed.

Balkan.monitor.eu geeft een overzicht van de Westerse Balkanregio. De Gallup Balkan Monitor geeft een continue inzicht in de samenlevingsstandaard, welzijn en gewoontes van de Balkan regio naar de Europese unie toe. De Gallup en de stichting European fund for the Balkans, geven samen een inzicht voor iedereen die raad wil over de te volgen strategie in de Balkan.

Er is slecht nieuws …

  • Economische crisis: 52% van de respondenten in Kroatië en maar liefst 78% van de respondenten in Servië zegt het moeilijk te hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Zelfs de Kosovaarse Albanezen, die traditioneel optimistisch zijn, lijken harde klappen te hebben gekregen: 54% van hen verklaarde problemen te ondervinden (stijging met 19% sinds 2009).
  • Jobvooruitzichten: uitgezonderd in Servië en Macedonië zien de meeste werklozen hun toekomst donker in: 74% van de werklozen in Bosnië-Herzegovina denkt bijvoorbeeld geen werk te zullen vinden in de komende 12 maanden. 
  • Vertrouwen in instellingen: slechts 26% van de Kroaten en 35% van de Serviërs vertrouwt zijn regering; de kerk verliest haar positie als meest vertrouwde instelling in de regio. Het grootst blijft het vertrouwen in het leger, internationale instellingen als de EU en de NAVO en – ondanks de achteruitgang – de kerk (81% van de Montenegrijnen heeft vertrouwen in de kerk, 73% van de Kroaten heeft vertrouwen in het leger).
  • EU-integratie: De steun voor de EU is in Kroatië kleiner dan ooit tevoren: slechts 25% (tegenover nog 35% in 2006) vindt toetreding tot de EU een ‘goede zaak’; in een referendum zouden meer mensen tegen toetreding stemmen (43%) dan voor toetreding (38%).

... maar ook goed nieuws!

  • Corruptie: corruptie op hoog niveau in de zakenwereld en bij de overheid wordt nog steeds als algemeen aanwezig ervaren (91% van de Kosovaren meent dat zijn regering corrupt is), maar corruptie op kleinere schaal lijkt af te nemen (het aantal mensen dat tijdens het jaar vóór de enquête iemand moest omkopen, daalde in Macedonië bijvoorbeeld van 20% tot 13%).
  • Politieke vertegenwoordiging: in alle landen behalve in Servië voelen mensen zich steeds beter vertegenwoordigd door politici (60% van de Albanese respondenten voelt zich nu bijvoorbeeld politiek vertegenwoordigd, tegenover 33% in 2006).
  • Angst voor oorlog: de angst voor oorlog is de jongste jaren overal afgenomen; zo steeg het aantal Bosniërs dat er zeker van is dat er de komende jaren in de regio geen nieuwe oorlog komt, met 22% tegenover 2009.
  • EU-steun: uitgezonderd in Kroatië gelooft twee derde van de inwoners van de Balkan-regio dat de EU voor hervormingen kan zorgen en zouden zij vóór toetreding tot de EU stemmen.

 
Over de enquête

 U kunt de resultaten op twee manieren raadplegen:

 1. In het uitgebreide rapport – Summary of Findings 2010 – dat de voornaamste bevindingen belicht, op de belangrijkste onderwerpen focust (tevredenheid over het leven, de EU en de Balkan-landen, bestuur, corruptie, migratie en jobvooruitzichten) en de resultaten van jaar tot jaar vergelijkt. Dit rapport kan worden gedownload via de volgende link:
www.balkan-monitor.eu/files/BalkanMonitor-2010_Summary_of...

 2. Via het Balkan Monitor dashboard, een tool met verbeterde grafieken, tijdreeksen en uitgesplitste gegevens per regio van elk land:
www.balkan-monitor.eu/ index.php/dashboard.

De vierde editie van de enquête, die in juli 2010 plaatsvond, werd uitgevoerd bij een representatief staal van minstens 1.000 respondenten per land in Servië, Kroatië, Macedonië, Albanië, Kosovo, Montenegro en Bosnië-Herzegovina.


Waar vindt u meer informatie?
Voor nieuws en evenementen in verband met de Balkan Monitor kunt u terecht op de volgende website die voortdurend wordt geüpdatet: www.balkan-monitor.eu

De commentaren zijn gesloten.