22-11-10

Klimaattop in Cancun

Vorige week schaarde de MINA-raad, met naast de milieubeweging onder meer ook de sociaal-economische partners, zich unaniem achter een advies over de klimaattop in Cancun. Deze klimaattop, die eind deze maand van start gaat, is de opvolger van de grote klimaattop in Kopenhagen vorig jaar. Na het debacle van Kopenhagen zijn de verwachtingen dit jaar minder hoog gespannen. Men streeft in Cancun niet naar een globaal, omvattend en wettelijk bindend akkoord.

Een globale aanpak van het alsmaar urgentere klimaatprobleem, is echter meer dan ooit nodig. Hoe langer we wachten om het klimaatprobleem ten gronde aan te pakken, hoe duurder het wordt. Vorig jaar schatte het Internationaal Energie Agentschap de noodzakelijke bijkomende investeringen op het vlak van energie tegen 2030 om de klimaatopwarming te beperken nog op 10.500 miljard dollar. Door de mislukking in Kopenhagen, is dit nu al 11.600 miljard dollar.

De MINA-raad is dan ook van oordeel dat op de klimaattop in Cancun significante vooruitgang moet geboekt worden. Afspraken over concrete dossiers, zoals de klimaatfinanciering en het tegengaan van ontbossing, moeten leiden tot een globaal, ambitieus en wettelijk bindend akkoord op de klimaattop in Zuid-Afrika eind volgend jaar.  Sara Van Dyck

De commentaren zijn gesloten.