19-11-10

Tienpuntenactieplan tegen de loonkloof tussen mannen en vrouwen

In de Verenigde Staten is er geen overeenkomst bekomen om deze kloof weg te werken. In europa zijn we iets beter af.

Tegen 2016 moet de kloof van 11 naar 5 procent verminderd worden, volgens de informele top van de EU-ministers van Gelijke Kansen. Zolang de kloof niet gedicht is, moet er een 'Belgische dag van de loonkloof' vastgelegd worden. Deze top stond onder leiding van Milquet, in het kader van het Belgische voorzitterschap van de EU. Belgie mag op dit punt van de hoge toren blazen. De loonkloof bij ons is 11% terwijl het Europese gemiddelde op 18% ligt.  De CD&V- en cdH-vrouwen willen de sociale partners aanmoedigen om in hun komende loonakkoord maatregelen in te schrijven om de loonkloof tot 5 procent te beperken.

In het actieplan wordt voorts nog gepleit voor gelijkekansenplannen binnen de ondernemingen, het uitsplitsen van de gegevens van de sociale balans per geslacht, transparantie van de loonvorming en het bestrijden van genderstereotypen en seksisme in het onderwijs. Vrouwen moeten met name worden aangemoedigd om wetenschappelijke en technische richtingen te volgen en zo ingeschakeld te geraken in de revolutie van de 'green jobs'.
Daarnaast wordt het pleidooi herhaald voor het doorbreken van het glazen plafond door quota op te leggen, onder meer in de raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven en overheidsbedrijven, voor het bestrijden van het onvrijwillig deeltijds werk en voor een kwaliteitsvolle balans tussen gezin, arbeid en zorg. (belga/ep)

De commentaren zijn gesloten.