19-11-10

Beweging in het bastion onderwijs

Professoren in Gent en Leuven wapenen zich tegen de 'millenniumstudenten': laatkomers die babbelen tijdens de les, twitteren, surfen en alles doen behalve opletten.
Professor Carl Devos van de Universiteit Gent zette deze week de harde middelen in tegen zijn studenten uit het eerste jaar. 'Ik zeg al weken dat ze op tijd in mijn les politicologie moeten komen. Toch blijven sommigen tien tot twintig minuten te laat komen. Daarom heb ik dinsdag vijf medewerkers ingezet om laattijdige studenten de toegang te weigeren tot het auditorium. Als herhaaldelijk waarschuwen niet helpt, kun je niet anders dan hard optreden.'

Tijdens de les zelf zette de professor nog enkele babbelende studenten buiten. 'Wie niet horen wil, moet de gevolgen dragen', vindt Devos. 'Ik ben geen autoritaire of strenge lesgever. Ik vraag gewoon respect.'

Overigens ergeren niet alleen de proffen zich, ook de studenten zelf luiden de alarmklok. 'Een aantal jaren geleden hebben we dit probleem aangekaart in de opleiding politieke en sociale wetenschappen', zegt Tijs Vogelaere, voorzitter van de Gentse studentenraad. 'Studenten kwamen naar ons om te klagen over het vele lawaai en vroegen om maatregelen.'

Sindsdien stuurt de faculteit in het begin van het academiejaar een brief naar de nieuwe studenten en vragen ze daarin om het nodige respect aan de dag te leggen en het rustig te houden in de lessen.

Blijkbaar maakt die brief weinig indruk. 'Het rumoer neemt toe', stelt professor Devos. 'Daarom trad ik deze week zo hard op en daarom heb ik dinsdagavond, in mijn hoedanigheid van voorzitter van de facultaire opleidingscommissie, een mail gestuurd naar mijn collega's met de vraag actie te ondernemen. Ik ga niet mee in die houding dat we ons moeten aanpassen aan de studenten. Dit is geen instelling waar het willetje van de student wet is. Dit is een instelling die kwaliteitsvol onderwijs aanbiedt.'

Devos heeft het ook niet begrepen op laptops in de les. 'Ik pleit voor een verbod', zegt hij. 'Of ik wil tenminste de discussie aangaan. De helft zit te mailen of te surfen op Facebook en gebruikt de laptop niet om er notities mee te maken.'

Rector Paul Van Cauwenberge (UGent) nuanceert enigszins. 'Vroeger zaten studenten de krant te lezen', zegt hij, 'nu tokkelen ze op hun iPhone of hun laptop. Veel verschil met vroeger zie ik niet.'

Wel geeft hij toe dat lesgeven in grote groepen voor problemen zorgt. 'Als lesgever moet je over de nodige autoriteit beschikken om de studenten stil te houden. Als Carl (Devos, red.) zulke maatregelen neemt, dan zal hij daar wel goede redenen voor hebben. Ik kan hem geen ongelijk geven dat hij zijn deuren sluit als studenten te laat komen.' De rector ziet ook verschillen per faculteit. 'In de ene opleiding zijn de studenten wat gedisciplineerder dan de andere. Dat is al jaren zo.'

Ook de Leuvense universiteit krijgt meer te maken met lawaaierige, veeleisende studenten die moeilijk bij de les te houden zijn. Daarom hebben enkele docenten een werkgroep opgericht die moet uitzoeken hoe ze best omgaan met deze 'millenniumstudent'.

'Studenten zijn niet baloriger dan vroeger', zegt Peter Lievens, voorzitter van de werkgroep en decaan van de faculteit Wetenschappen. 'Ook toen ik jong was, werd er al veel gepraat tijdens de lessen. Wel hebben de jonge studenten meer moeite om hun aandacht bij de les te houden. We moeten op een andere manier lesgeven.'

De nieuwe generatie is volgens hem het resultaat van een totaal andere opvoeding. 'Al van jongs af krijgen ze heel veel informatiestromen te verwerken. Ook een les aan de universiteit benaderen ze anders. Ze beginnen in de les te overleggen of begrippen op hun laptop googelen. Dat maakt het lesgeven veel moeilijker.'

De werkgroep wil onderzoeken hoe de docenten de nieuwe generatie studenten bij de les kunnen houden.

'We willen nagaan welke werkvormen we kunnen gebruiken om de nieuwe talenten van deze studenten te gebruiken, zoals meer interactie tijdens de lessen, het gebruik van multimedia of de studenten in groep laten werken aan voorgelegde problemen', zegt Lievens.

destandaard.be

14:32 Gepost door De Redactie in samenleving | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.