18-11-10

Aftoetsen van de politieke taal

De verkiezing voor 'het woord van het jaar' is dit jaar wel bijzonder uitgebreid. De nieuwe termen die gevormd zijn tijdens de regeringsvorming zijn eindeloos. Er zitten er een paar prachtige tussen die zo vaag klinken dat ze intelligent overkomen. Anderen zijn dan weer zo hol dat ze luiden als een bel. Doorgaans zijn het termen die duiden op de fantasie van de pers om toch maar iets te zeggen en niet in herhaling te vallen. De artikels over de regeringswedloop groeien naar een nieuwe politieke taal.


We hadden als eerste echte nominatie de term: Koninklijke verduidelijker, een pracht woord. Het hield niet veel in, niets was duidelijker dan voorheen, toch is het na een maand, een vaste term geworden in vele persberichten. De Dikke Van Dale is kort en bondig:

Je hebt gezocht op het woord: verduidelijker

Het is verkeerd gespeld of het staat niet in dit woordenboek Nederlands.

Een taal is heel flexibel en toont duidelijk de culturele achtergronden aan van een samenleving.

In het Frans werd het 'Clarificateur' Daar bestaat het wel. Het is een tank waar een vloeistof, vooral vuil water, kan 'decanteren'. De term wordt veel gebruikt bij waterzuiveringsinstallaties. Op zich ook een heel prachtige vergelijking.

De politieke woordenschat gaat nog verder, zeker nu zelfs de onderhandelaars uit hun fantasierol vallen. De Koninklijke bemiddelaar Johan Vande Lanotte heeft een simulatie laten maken van de financieringswet door de Nationale Bank en het Planbureau. Na deze simulatie zal er een aftoetsronde worden ingelast. Een wat? hoor ik u vragen, ja 'shoot me' geen idee.

Het lijkt op een rondje tussen de heren van de politiek om tikkertje te spelen of elkaar af te toetsen. Ik vraag je eigenlijk af waarom de camera's bij deze plezierige spelletjes niet aanwezig mag zijn. Het zou de politiek toch in een ander daglicht kunnen plaatsen.

- 'Toets' tis aan u!

- 'nee niet waar, je hebt me niet getoetst'

- swel

- snie

- toets dan bij deze!

Bij de groep van 'wijze mannen' zou Toets Tielemans al zeker niet misstaan, nog andere gegadigden? Laat het ons weten.

Maar nu vergis ik me wel degelijk. Want 'aftoetsen' bestaat echt.

Aftoetsen voorstel formaliseren van de verantwoordelijkheden

(il s'agit du rôle d'un consultant dans un processus)

Als ze zo doorgaan zal het heel moeilijk worden om nog 1 soldaat te vinden in het Belgische leger die door het taalevenwicht doorlichtingsaftoetsprocedure zal slagen van de werkgroep die de legertop zal oprichten. Het lijkt me de volgende onmogelijke Belgische knoop. Maar laten we niet moeilijk doen, het is tenslotte de goednieuwskrant. Het positieve is dat we steeds bijleren.

Info werkgroep voor taalevenwicht in het leger:

Het cdH sluit zich aan bij het voorstel van MR en PS om binnen de Kamercommissie Landsverdediging een werkgroep op te richten die het taalevenwicht binnen het leger tegen het licht kan houden. Aanleiding zijn de uitspraken van kolonel Luc Gennart enkele weken terug over de "vervlaamsing" van de legertop.

"De cdH-fractie steunt het voorstel om binnen de Commissie Landsverdediging een werkgroep op te richten met het doel het taalevenwicht binnen het leger te onderzoeken", luidt het in een persbericht.
 
Tweetalig
Volgens het cdH is het momenteel niet mogelijk te besluiten dat er binnen Defensie te weinig Franstalige officieren rondlopen die ook het Nederlands machtig zijn. De partij reageert daarmee op de verklaring die Chef Defensie Charles-Henri Delcour destijds gaf in reactie op de klachten van Gennart.
 
Taalexamens
In één beweging stelt het cdH ook de objectiviteit van de taalexamens binnen het leger in vraag. "Het zou goed zijn te onderzoeken op welke wijze de taalexamens georganiseerd worden: de evaluatieschaal komt met geen enkele erkende standaard overeen", stelt de cdH-fractie, die nog oppert de testen te laten organiseren door een andere onafhankelijke instelling dan Selor.
Eind oktober eisten ook MR en PS al een debat specifiek gewijd aan het gevoelige onderwerp van het taalevenwicht binnen Defensie. (belga/kh)

17:38 Gepost door De Redactie in belgische politiek, cultuur | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.