24-11-10

Inspraak in Europa

Wist u dat u als Euro-burger een initiatief of voorstel mag indienen aan de EU commissie? Een E.C.I nog wel, European Citizen Initiative. Dat staat in de 'grondwet' van Europa, het Lisabon akkoord. Maak u maar al klaar, de trein naar Brussel en uw eigen initiatief zal worden onderzocht. Maar zo makkelijk zal het wel niet zijn. Er staan wel wat vraagtekens bij dit geweldig lovenswaardig idee. De uitwerking is niet zo 'democratisch'. Men zou bij dit initiatief een miljoen handtekeningen moeten verzamelen, voor men het kan afgeven aan de commissie. Dit zou dus willen zeggen dat de burger, u en ik, die graag een initiatief wil indienen over een serieuze website moeten beschikken om deze handtekeningen in verschillende landen te kunnen verzamelen, niet te spreken over de vertalingskosten. Dit zegt een NGO die aan de alarmbel trok. Zij vinden dat dit puntje is uitgewerkt om de lobbyisten werk te geven en zich niet richt naar de gewone burger. Waarschijnlijk heeft deze NGO nog nooit van facebook of andere sociale netwerken gehoord. Toch is het wel de moeite waard om de procedure even onder de loep te nemen.

Het werd onderzocht door Europese parlementariers: Kinga Göncz en Cecilia Wikström die prompt ammendementen indienden. Zij introduceren een paar radicale veranderingen voor het 'Initiative plan' om het accessibeler te maken voor u en ik. Zij hebben voor eerst de leeftijd verlaagd die gevraagd wordt om de petitie te tekenen, en ze vroegen ook dat de commissie zelf een website zou bouwen met al de veiligheidsnormen van dien, waar mensen hun voorstel dan kunnen indienen en publiceren naar het grote publiek toe. De twee vertegenwoordigers zeggen: "Het Lisabon Akkoord heeft een vierde institutioneel lichaam aan Europa toegevoegd, een miljoen burgers, dit orgaan kan zijn stem laten klinken, wij moeten dit zo laagdrempelig mogelijk maken."

De amendementen zijn aangenomen door de commissie. De enige twister was de leeftijdgrens, in de nationale landen verschilt de leeftijd waarop men volwassen beslissingen kan nemen en dit in europees niveau op 1 lijn zetten, viel niet mee. Het werd op 16 gezet, dat is de laagste nationale leeftijd waarop men mag stemmen in 1 van de lidstaten en wel in Oostenrijk.

De commissie zal ook een website organiseren waar u en ik ons initiatief kunnen opplaatsen. "We leven in een digital tijdperk en het 'initiative plan' wordt dan ook gedragen door het internet. De plaats op het net moet up to date zijn en gemakkelijk te bereiken. Burgers zullen daar dan initiatieven vinden die bezig zijn en waarvoor een petitie loopt. Zo kunnen ze het burgerinitiatief helemaal doornemen, en beslissen of ze willen tekenen."

Dit moet nu nog allemaal worden goedgekeurd. Maar de twee parlementsleden hebben er een goed oog op. "Er zijn commissarissen tegen de ammendementen en er zijn er veel voor. Ik heb er een goed oog in."

petitie tekenen

meer info

 

De commentaren zijn gesloten.