03-11-10

Belgie in Europa

België zit als voorzitter van de Raad van de Europese Unie mee in de cockpit van de Europese besluitvorming. Hieronder een overzicht van een paar dossiers waarvoor België de komende 6 maanden een oplossing wil vinden.

Toezicht op financiële instellingen

Na de bankencrisis in 2008 was een van de vaststellingen dat het toezicht op de financiële instellingen in Europa te versnipperd is. Elk land heeft nationale toezichthouders, die regels voor banken anders interpreteren. Veel banken (zoals het vroegere Fortis) werken grensoverschrijdend. Daarom werd er gepleit voor Europees toezicht voor dergelijke banken.

Hedgefundsmanagers

Nog een dossier dat geblokkeerd zit, is dat van de hefboomfondsen. Dat zijn fondsen die met geleend geld of via ingewikkelde constructies grote pakketten aandelen kopen en verkopen. Ze kunnen enorme winsten maken, maar ook schokgolven in het financiële systeem. Het gaat om fondsen die zijn opgezet door grote institutionele beleggers, of mensen met heel veel geld.
Managers van een dergelijk fonds zouden vooraf toelating moeten krijgen. De discussie gaat vooral over niet-Europese fondsen: volstaat het dat zij in één Europees land toelating (een paspoort) krijgen, om dan in de hele EU actief te zijn?

Eurovignet

Veel landen hebben een systeem van tolheffing voor vrachtwagens. In sommige landen is dat een elektronisch systeem, in andere landen gaat het nog om een vignet.

De lidstaten mogen alleen een vergoeding vragen voor de infrastructuur waar het vrachtwagenverkeer gebruik van maakt (aanleg en onderhoud van wegen en tunnels).

Het Europees Parlement keurde vorig jaar een voorstel goed om ook andere kosten in rekening te kunnen brengen: milieuvervuiling, CO2-uitstoot, ongevallen en dergelijke. Dit dossier zit geblokkeerd in de Raad van ministers. België moet ook hier zoeken naar een compromis tussen het Europees Parlement en de Raad.

Uitstoot van bestelwagens

Europa heeft wetten gemaakt die autoconstructeurs ertoe verplicht vanaf 2012 zuinigere auto’s te bouwen, om zo de CO2-uitstoot te doen dalen. Nu ligt er een voorstel op tafel voor bestelwagens. Mogelijk komt er tijdens het Belgische voorzitterschap een compromis uit de bus. In het Europees Parlement stelt men voor om voor bestelwagens een snelheidsbegrenzer in te voeren vanaf 2018. Nu zijn snelheidsbegrenzers alleen verplicht in vrachtwagens. Zij mogen niet sneller dan 90 km/u rijden. Voor bestelwagens zou de limiet op 120 km/u liggen.

Zwangerschapsverlof

Elk land moet minimum 14 weken verlof geven aan jonge moeders. In België hebben moeders recht op 15 weken bevallingsverlof.
Twee jaar geleden stelde de Europese Commissie voor om het Europese minimum op te trekken naar 18 weken. Tijdens hun zwangerschapsverlof behouden de moeders hun volledige loon. Jonge vrouwen die gaan werken zouden op die manier beter hun werk en hun gezin kunnen combineren, en ook een betere band ontwikkelen met hun pasgeboren baby. De commissie Vrouwenrechten van het Europees Parlement wil nog verder gaan, en het minimum optrekken tot 20 weken.

Europees octrooi

Bedrijven die hun uitvinding in heel Europa willen laten beschermen tegen namaak, moeten daar veel voor betalen. Eerst moeten ze een octrooi aanvragen bij het Europese Octrooibureau. Zodra ze een octrooi op zak hebben, moeten ze het eerst nog laten bekrachtigen in elk land waar ze hun uitvinding willen beschermen. Dat brengt veel vertaal- en andere kosten mee. Een bedrijf dat een bescherming wil in 13 landen, moet zowat 20.000 euro betalen, waarvan 14.000 voor vertalingen alleen. Ter vergelijking: in de Verenigde Staten kost een octrooi 1850 euro, voor de hele VS.

13:34 Gepost door De Redactie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.