Die obligaties zouden genieten van een overheidswaarborg, zodat het risico voor privé-investeerders fors afneemt en het voor hen een 'veilige en aantrekkelijke langetermijninvestering' wordt, dixit Muyters.

Volgens het kabinet-Muyters moet het nieuwe uitgifteorgaan vooral kleinere en middelgrote pps-projecten bundelen. 'Om een pps-constructie rendabel te maken, moet je toch aan een bedrag van om en bij 250 miljoen komen.'

De hamvraag is of deze constructie voor Europa door de beugel kan. Als Europa oordeelt dat het risico voor die pps-projecten straks te veel bij de overheid ligt, moet die alles in haar begroting opnemen, wat niet de bedoeling is. 'We gaan na of ons voorstel de Europese toets kan doorstaan. We hopen op een kans op slagen', luidt het op het kabinet-Muyters.