28-10-10

Sakharov prijs

De prijs van het EP voor de vrijheid van denken gaat dit jaar naar de Cubaanse dissident Guillermo Fariñas. Fariñas was genomineerd in de naam van allen die in Cuba voor vrijheid en mensenrechten strijden. De 48-jarige psycholoog, onafhankelijk journalist en politieke dissident is de afgelopen jaren 23 keer in hongerstaking gegaan om tegen het Cubaanse regime te protesteren. Fariñas wordt uitgenodigd om de prijs van €50,000 op 15 december in Straatsburg in ontvangst te nemen. 


Na een besluit van de fractieleiders, kondigde Voorzitter Jerzy Buzek in Straatsburg de winnaar aan. Buzek zei dat Guillermo Fariñas "bereid was om zijn eigen gezondheid en leven op te offeren en te riskeren als pressiemiddel om verandering in Cuba te bereiken".


"Ik hoop dat ik persoonlijk de prijs hier in Straatsburg in december aan hem kan overhandigen, wat een belangrijk moment voor het Europees Parlement en voor alle Cubaanse gewetensgevangenen zou zijn. Ik hoop oprecht dat, samen met Guillermo Fariñas, de Dames in Wit (Damas de Blanco), een andere Cubaanse laureaat van de Sacharovprijs 2005, ook hun prijs persoonlijk in ontvangst kunnen nemen," voegde hij hieraan toe.


De voorzitter heeft namens het Europees Parlement, herhaaldelijk gevraagd om een onmiddellijke vrijlating van alle politieke gevangenen in Cuba. Hij vroeg de leden om voor alle genomineerden overal ter wereld te applaudisseren.


De strijd van Guillermo Fariñas


Guillermo Fariñas, een voormalige militair, sloot zich aan bij de oppositie in 1989 en gaf zijn lidmaatschap van de Jonge Communistische Liga op. Fariñas, psycholoog en journalist, richtte een onafhankelijk persagentschap op, Cubanacán Press, dat tot doel had om in de rest van de wereld aandacht te vragen voor het lot van politieke gevangenen in Cuba. Het agentschap is nu gesloten en publiceert niet meer.


Als aanhanger van geweldloosheid, heeft Fariñas elfenhalf jaar in gevangenschap doorgebracht en hij heeft ervoor gekozen om hongerstaking in te zetten als manier om tegen de onderdrukking in zijn land te protesteren. In 2006 ging hij in hongerstaking tegen internetcensuur en om vrije toegang tot internet voor iedereen af te dwingen. Hiervoor ontving hij in 2006 de Cyber-dissidentprijs van Verslaggevers zonder grenzen.


Dichtbij dood na recente hongerstaking


Fariñas beëindigde op 8 juli zijn hongerstaking die 135 dagen had geduurd nadat de overheid de vrijlating van 52 politieke gevangenen aankondigde, na bemiddeling door de Katholieke Kerk. Hij begon op 24 februari zijn 23ste hongerstaking, een dag na de controversiële dood van Orlando Zapata Tamayo, een gewetensgevangene, na een hongerstaking die bijna drie maanden had geduurd. De artsen zeiden dat Fariñas - die heeft verklaard bereid te zijn om in de strijd tegen de censuur in Cuba is te sterven - ook bijna dood was geweest.


"De strijd van Guillermo Fariñas was - en is nog steeds- een lichtend voorbeeld voor de strijd voor de vrijheid van meningsuiting en de democratie", zeiden de parlementsleden die de Cubaan nomineerden. Als voorstander van geweldloosheid en iemand die het aandurfde om het regime van Castro aan de kaak te stellen, is Guillermo Fariñas "een symbool in de strijd tegen de opsluiting van politieke tegenstanders," zeiden zij.


Dit is de derde keer dat het Parlement de Sacharovprijs aan Cubaanse dissidenten toekent. Dames in het Wit (Damas de blanco) en Oswaldo José Payá Sardiñas gingen hem in 2005 en in 2002 voor.


Prijsuitreiking in december


Het Europees Parlement zal de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken - die uit een certificaat en een cheque van €50,000 bestaat - op 15 december in Straatsburg uitreiken. De laureaat zal worden verzocht om aan de uitreikingceremonie deel te nemen.


Het zal de 22ste keer zijn dat het Europees Parlement zijn jaarlijkse erkenning geeft aan individuen of organisaties die een belangrijke bijdrage aan de strijd voor mensenrechten of de democratie hebben geleverd. De uitreikingceremonie valt traditioneel rond 10 december, de dag voor de mensenrechten van de Verenigde Naties. Het jaar 2010 markeert ook de zestigste verjaardag van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

Nadere informatie :


 

De commentaren zijn gesloten.