28-10-10

Mol naar China

De Belgische en Chinese bedrijven hebben recent een overeenkomst getekend om samen te werken in brandstofproducten, MOX Fuel fabrication, en in het burgerlijk nucleair onderzoek. Volgens deze overeenkomst zullen Belgische bedrijven helpen in de bouw van een fabriek voor MOX brandstoffabricatie in China.

De Chinese nucleaire corporatie hoopt om ook een fabriek te bouwen met de hulp van Belgische bedrijven zoals Belgonucleair, het Belgisch nucleair onderzoekscentrum en Tractebel. Deze samenwerking kan in de korte toekomst leiden tot een commerciele overeenkomst incluis een transfer van technologie en technische assistentie door Belgische partners.

Een ander overeenkomst tussen de Chinese wetenschapsacademie en het Belgische nucleair onderzoekscentrum, BNRC, voorziet in een uitwisseling van ervaring in het burgerlijk nucleair onderzoek. De Belgische regering gaf haar goedkeuring aan de bouw van een uitbreiding in infrastructuur in Mol in maart 2010. De overeenkomst gaat vooral over het Myrrha project ontwikkeld in BNRC. Vanaf 2023 wordt verwacht dat Myrrha zal bijdragen tot de ontwikkeling en innovatie van problemen in de nucleaire energie, medische nucleaire studie en de industriele duurzame kernenergie. Dit project gaat vooral over de verwerking van nucleaire afval, de continue levering van radioisotopen voor medisch en industrieel gebruik en de productie van nucleair silicon, en essentieel component voor electronische circuits die gebruikt worden voor duurzame energie aplicaties.

Het project Myrrha zou 960 miljoen euro nodig hebben, waarvan de Belgische regering 40% zal dragen. Het project zal ook fondsen krijgen van een internationale consortium dat in 2014 zal gevormd worden. Vele landen, ook China en Zuid-Korea hebben reeds interesse getoond om mee te werken aan dit consortium. Toch wil het BNRC zijn Europese karakter behouden en zegt dat 70% van het internationaal overkoepelend orgaan in handen moet blijven van Europese landen.

Myrrha is een nieuwe onderzoeksreactor die op de site van het SCK•CEN in Mol zal worden gebouwd.

Het SCK•CEN geniet internationaal grote erkenning als expertisecentrum voor nucleaire spitstechnologie. Myrrha staat symbool voor de ambitie van België om tot de wereldtop van het wetenschappelijk onderzoek te blijven behoren.

Deze multidisciplinaire onderzoeksinfrastructuur zal ingezet worden:

  • voor het uittesten en ontwikkelen van de transmutatie van de langlevende en meest toxische radionucliden in gebruikte kernbrandstof; dat laat toe hun radiotoxiciteit te reduceren zowel in volume (met een factor 100) als in duur (van honderdduizenden jaren naar honderden jaren - een factor 1000) ten opzichte van de huidige beheersopties;
  • om materiaalonderzoek en -testen uit te voeren voor de huidige en toekomstige kernsplijtingsreactoren evenals voor kernfusietechnologie;
  • om multifunctionele versnellerbundels op te wekken voor fundamenteel en toegepast onderzoek;
  • om de industriële beschikbaarheid van silicium, gedopeerd door bestraling, te garanderen. Dit bestraald silicium is een sleutelcomponent van de elektronica die gebruikt wordt in toepassingen van hernieuwbare energie (zon, wind, hybride energietechnologieën);
  • om de continue aanvoer van radioisotopen voor medische toepassingen veilig te stellen en dit in het licht van een wereldwijde toenemende vraag.

Vooral dit laatste punt is van groot belang in het licht van de dreigende wereldwijde schaarste van radio-isotopen voor medisch gebruik. Gelijktijdig met de bekendmaking van het Studiecentrum van Mol, berichtte de Franse krant Le Monde  over de ongerustheid in medische en wetenschappelijke kringen over de veroudering van de huidige onderzoeksreactoren. Tachtig percent van de medische radio-isotopen2  die vandaag worden gebruikt kunnen enkel in onderzoeksreactoren worden geproduceerd. Enkel de rest kan worden geproduceerd met andere middelen zoals cyclotrons.

De onderzoeksreactoren die kunnen instaan voor deze uiterst delicate productie zijn wereldwijd bijzonder beperkt in aantal. Vijf erkende reactoren staan in voor de bevoorrading van de hele planeet. Ze bevinden zich in Canada, Nederland, Zuid-Afrika, Frankrijk en België (de BR2 van het SCK•CEN).

De Canadese reactor, die in werking is sedert 1957, staat alleen in voor meer van de helft van de wereldproductie, maar ligt nu stil tot minstens 2010. Ook de Nederlandse reactor zal de helft van het jaar stilliggen voor onderhoud.

Meer weten:

18:12 Gepost door De Redactie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.