11-11-10

Duurzame energie, deel IV

Waar had Tesla het over? Zou het de duurzame energie kunnen zijn waar we nu naar op zoek zijn? Zou het de basis of zelfs de verdere theorie zijn waar de CERN mee werkt?

CERN is de straalversneller die in Zwitserland gebouwd is en waar veel en weinig over geweten is. Zij experimenteren met kleinere deeltjes dan de elektronen of ionen. Over de kleinere deeltjes die Tesla in verband bracht met zijn stralingsenergie, wat nu Higgingsdeeltje wordt genoemd. Ook worden verschillende experimenten van Tesla in verband gebracht met de koude kernfusie. Dit zou nu pas zijn uitgevoerd door de Amerikaanse marine, maar Tesla zou dat reeds in de 19de eeuw gedaan hebben. Het grote verschil tussen CERN en de theorieën waar men nu over praat en Tesla, is dat de eersten over deeltjes  en golven praten, terwijl Tesla het over het concept Ether had, of orgoon of nulpuntenergie of Tachyon energie, een organische energie die levenskracht geeft.

Tesla wordt gezien als de grootste geleerde van onze planeet, als een magier, een tovenaar, een buitenaards wezen. Wat hij ook was, zijn theorien werden eerst vergruisd en nu terug met mondjesmaat opgerakeld, ook al geven de wetenschappers niet dadelijk het krediet aan hem.  Als het van Tesla afhong, hadden we nu al gratise en schone energie. Dit druist echter in tegen al de economische wetten van onze samenleving. Vandaar modderen we nog maar even aan met windmolens, waterturbines in de oceaan, algen, enz...

De technologie van CERN vindt zijn oorsprong in de theorien van Tesla. Maar de wetenschap is er nog niet volledig achter wat hij bedoelde. Het leek bij hem zo eenvoudig en tegenwoordig hebben we er nog een miljarden installatie voor nodig, die niet echt goed werkt. Om het uit de wetenschappelijke sfeer te houden wordt Tesla nog vaak afgeschilderd als een esotherische, filosofische, behekste man. Men kan moeilijk toegeven dat hij kon bewijzen dat vele gevestigde geleerden het mis hadden, vooral wat de elektriciteit betreft die we nu duur betalen en gebruiken en verkwisten.

Het leek de redactie een goed moment om eens achter de man en zijn theorien en de vooroordelen te kijken. De energie die hij wilde gebruiken was die uit de ether ofte de ruimte of het vaccuum. Hierdoor stootte hij op de relativiteitstheorie van Einstein. Hij en Einstein hadden geregeld discussies en Einstein wist dat zijn theorie niet waterdicht was, zoals bijna elke wetenschappelijke theorie. Maar hij leek zijn vingers te verbranden als hij mee dacht met Tesla, daarom gaf hij het op. Toch zijn er geschriften waar Einstein zijn twijfels over de relativiteit optekende. Het perpetuum mobile is niet haalbaar volgens het relativisme van Einstein, doch als men uit de ether energie kan putten en de magneetmotor gebruikt ipv de verbrandingsmotor die we nu kennen, is het wel mogelijk, dit volgens Tesla. Als men dit practisch zou rond krijgen, kunnen we spreken van een nieuw tijdperk met een enorm aantal nieuwe perspectieven.

Vandaag de dag is Nulpuntenergie een hot item. Met de al maar hoger wordende brandstof, lees olie en gas prijzen, is de roep naar andere energiebronnen luider dan ooit.
Vele alternatieven zijn al bedacht, bio-energie, zonnecellen  en ga maar door.
 
Een andere groep onderzoekers houdt zich bezig met een fenomeen dat zou toebehoren aan een veld dat alles doordringt en waarvan de energie in onbeperkte mate aanwezig zou zijn. Zij refereren vaak aan Nicola Tesla, de grootste geleerde die de mensheid volgens velen ooit gehad heeft. Er is 1 ding zeker, en dat is dat veel hedendaagse elektrische en elektronische apparatuur zijn oorsprong vindt in uitvindingen van Tesla.
 
Een onderzoek dat door de huidige reguliere “wetenschap” honend van de tafel geveegd wordt, met als argument dat het de Wet op Behoud van Energie aan zou tasten. 
Gelukkig voor velen, maar helaas voor de gevestigde “wetenschap”, met de daaraan gelieerde oliebusiness, het einde van die overheersing is nabij. Nulpuntenergie is een feit. En zogenaamde “overunity” generatoren komen eraan. En dat zonder de Wet van Behoud van Energie aan te tasten. Die wet kan immers niet aangetast worden als die Nulpuntergie een alles doordringende toestand/substantie/energie is, die in onbeperkte mate aanwezig is?

 

De magneetmotor waarvan Tesla sprak, werkt met het graviton of etherunit als proto-deeltje van de pure tijdsenergie (Etherenergie). Deze kleine deeltjes, die door Tesla werden bewezen in het plots loslaten van de wisselstroom in een hoogspanningskabel, kunnen zich tegen elkaar uitspelen in een electromagnetisch veld en zo hun energie omzetten in kinetische, dus elektrische energie. Deze kleine deeltjes, graviton, zitten in de ruimte om ons heen en zijn gratis voor niets beschikbaar. Het is alleen de moeilijkheid om ze om te zetten in elektriciteit, om hen te laten werken als een electromagnetisch veld, zodat zij energie vrijgeven. Het licht van de zon doet dit min of meer voor ons, hoewel we nog wel grote installaties nodig hebben om deze elektriciteit om te zetten in bruikbare wisselstroom en daar wringt het schoentje, volgens Tesla.

Het is de gewone elektriciteit die we nu kennen, die we moeten elemineren. Zonder deze kleine deeltjesheorie van Tesla en de optie van de omzetting van energie daarin vervat, zal de energiepolitiek van deze wereld niet zonder meer ten gunste veranderen, maar zal men veeleer verder afglijden in nog meer milieubelastende energie, hoe groen het ook moge klinken. Dat zeggen verschillende wetenschappers die Tesla volgen in zijn gedachtengang. Ook met zonne-energie zijn er geopolitieke en economische problemen. Voor deze experimenten heeft men een besturingen nodig om de service van de wisselstroom uit zon te versturen naar electriciteitscentrales. Als men niet komt tot de ontwikkeling van de magnetische motor, is de verbrandignsmotor nog steeds nodig om onze samenleving in goede banen te leiden.

Zolang men daar niet van afstapt is gelijk welke groene energie nutteloos. Volgens de nieuwe generatie geleerden, de vierde generatie-de nieuwe wereldorde-zoals ze zichzelf noemen, moeten we af van de einsteiniaanse definitie van energie als een afleiding van materie. We moeten onze energie halen van de dymanische verhouding van de fundamentele natuurkrachten, een energie inherent aan de natuurlijke orde van de tijd/ether.

Zij gaan hier veel verder dan de gewone geleerden. Zij mengen een nieuwe politiek en zelfs religie in het thema energie. Er moet een totale nieuwe invalshoek gevonden worden voor de economie en het wetenschappelijk denkmodel. Zij moeten opvoedkundig, productief en bestuurlijk als taak hebben om de liefde voor alles uit te dragen. Een cultuur die berust op de liefde voor een alles omvattende syncretische materiele en spirituele kennis, ofwel kort gezegd een cultuur die we filognostisch kunnen noemen: een cultuur zonder winnaars en verliezers. Filognosie is letterlijk liefde voor de kennis, het is een term om de systematische samenhang te beschrijven van de verschillende standpunten in de politiek in ruimte en tijd, in alles en niets.

Een moeilijke term die een totaal nieuwe samenleving zal inluiden. Vandaar dat het ook zo moeilijk is om echte duurzame energie te vinden en om de poltiek van tegenwoordig ervoor warm te maken. De obstakels liggen niet alleen bij het economisch model dat nu nog draait op petroleum, maar ook een bescherming van onze politiekers die de 'gewone' gang van zaken in de maatschappij willen nastreven en behouden.
De mens is niet bereid om van de ene dag op de andere een grote verandering door te voeren. Deze nieuwe energie zou dat wel met zich meebrengen. Hij gaat gepaard met een 'nieuwe orde', een nieuwe logica over het leven en samenleven. Het lijkt een mooie uitdaging, maar dat het niet zonder slag of stoot zal gaan, is wel duidelijk. Deze nieuwe energie zal ons een nieuwe werkelijkheid geven en dat is moeilijk te aanvaarden of te geloven.
De 'nieuwe orde' claimt dat er een andere werkelijkheid is die nu nog voor ons verborgen is. De energie van de nieuwe wereld zal de corruptie in onze maatschappij tegengaan, want hoe we het draaien of keren, alles hangt samen met energie: voeding, kleding, transport, uitgaan, onderwijs, alles wat we doen van het opstaan tot het slapengaan is verbonden met energie die we nu nog halen uit de wisselstroom en waarvoor we de conventionele energiebronnen en centrales nodig hebben. Als we dat plots allemaal gratis kunnen krijgen, valt er wel heel wat weg, zo ook de corruptie uiteraard.

 


De filognosie, opgezet door Aadhar (René P.B. A. Meijer), begon als een meditatie-oefening in een New Age centrum in het begin van de negentiger jaren in Enschede, in Nederland. Later ontwikkelde het, met name op het internet, de status van een leidraad in de wetenschappelijke, spirituele en religieuze hervorming in het algemeen, die is gebaseerd op de vedische kennis zoals afkomstig van de indiase filosofie. De filognosie zorgt voor een kentering van de Westerse samenleving,  het wetenschappelijke denken, de spiritualiteit en de door de persoon bepaalde politiek in een ruimere zin.

 

meer info:

Duurzame energie III

Duurzame energie II

Duurzame energie I

De commentaren zijn gesloten.